เพลง : พระเมษโปดกของพระเจ้า   /   Key : A   จังหวะ : กลาง
Intro: A / / / | / / / / |  / / / / | A / | / / / /

Verse:
    A  Asus   D/A  A   A  Asus  D/A E/A  D/A
1: ฮา........เลลู......ยา ฮา........เลลู............ยา 
            E/A          D/A       A
องค์พระเจ้าผู้เกรียงไกร ทรงครอบครอง 
A  Asus   D/A  A   A  Asus  D/A E/A  D/A
ฮา........เลลู......ยา ฮา........เลลู............ยา 
            E/A          D/A       A
องค์พระเจ้าผู้เกรียงไกร ทรงครอบครอง 
A  Asus  D/A E/A  D/A
ฮา........เลลู............ยา 

Chorus1:
     D/A E/A A     E/A  A
C: บริ..........สุทธิ์ บริ....สุทธิ์ 
            Bm/A  A          F#m    E
ทรงเป็นพระ........เจ้า ผู้เกรียงไกร 
Bm   A/C# D
สาธุการพระนาม 
Bm   A/C# D
สาธุการพระนาม 

Chorus2:
    D             A      E/A  A
2: พระองค์บริสุทธิ์ บริ....สุทธิ์ 
            Bm/A  A          F#m  E
ทรงเป็นพระ........เจ้า ผู้เกรียงไกร 
Bm   A/C# D
สาธุการพระนาม 
Bm   A/C# D
สาธุการพระนาม 

End:
        E  A
E: อา....เมน 

เพลง : พระเมษโปดกของพระเจ้า | ผู้แปล คริสตจักรสานสัมพันธ์ | © Milene Music
Song : Agnus Dei | ผู้แต่ง Michael W. Smith | © Milene Music