เพลง : พระบิดานิจนิรันดร์   /   Key : Eb   จังหวะ : ช้า
Verse1:
    Eb      Bb/D      Cm     Ab
1: ใจของฉันกลับมาหาพระองค์ 
        Eb   Bb/D  Cm  Ab
เตือนใจฉันถึงพระสัญ..ญา 
Eb    Bb/D  Cm        Ab
รื้อฟื้นสิ่งที่....ได้พลาดไป 
Eb/G  Bb   Cm  Ab
ใกล้....พระ..องค์ 

Verse2:
    Eb           Bb/D  Cm      Ab
2: ทรงปลอบโยนไม่ทิ้งเปล่าเปลี่ยว 
      Eb      Bb/D          Cm  Ab
ทรงช่วยฉันในความยากลำ....บาก 
Eb      Bb/D Cm    Ab
แม้โลกอาจมลายสิ้นไป 
Eb/G  Bb  Cm  Ab
ทรง....อยู่..ที่นี่ 

Chorus:
           Ab Eb/G  Bb
C: เป็นบิ....ดานิจนิรันดร์ 
        Ab     Eb/G Cm   Bb
ความรักพระองค์....ไม่สิ้นสุด 
          Ab    Eb/G  Bb
พระองค์สร้างฉัน ให้เข้มแข็ง 
Ab  Eb/G Bb Ab  Eb/G      Bb
ทรงมาหา..ฉัน พระองค์โปรดนำ 

Verse3:
         Eb Bb/D       Cm  Ab
3: ฉันอาจเคยทอดทิ้งพระองค์ 
          Eb   Bb/D  Cm   Ab
ยังทรงสถิต ไม่ทิ้ง..ฉัน....ไป 
       Eb       Bb/D    Cm       Ab
ทรงเรียกฉันกลับบ้านของพระองค์ 
Eb/G  Bb  Cm  Ab
กอด....ฉัน..ไว้ 

Bridge:
     Eb   Bb/D Cm    Bb
B: เป็นที่รัก     ทรงรักฉัน 
              Ab Eb/G     Ab        Bb
องค์พระบิดา     ฉันเป็นของพระองค์ 

เพลง : พระบิดานิจนิรันดร์ | ผู้แปล คริสตจักรพันธกิจแม่น้ำ | © EssentialWorship
Song : Everlasting Father | ผู้แต่ง Chris Brown, London Gatch, Mack Brock, Wade Joye | © EssentialWorship