เพลง : เชื่อในนามยิ่งใหญ่   /   Key : Bb   จังหวะ : เร็ว
Intro : Bb / Dm / C

Verse1:
Bb
1: เราเชื่อในพระเยซู 
        Csus4
และเราเชื่อในพระเจ้าองค์นี้ 
Bb/D
  โดยพระคุณทรงประทาน 
      Csus4 Bb       Am
ทำให้เราสำเร็จเป้าหมาย 
G7/B
  มีชัยในนามพระองค์ 
              F/C
โดยความเชื่อพวกเรามีชัย 
             Dm7
เมื่อเรายกพระนามอันเกรียงไกร 
               Eb Bb  C  Bb    C
พลังแห่ง..ชี....วิต..ก็..เคลื่อนไหว 

Chorus:
                Bb
C: จงเชื่อในนามยิ่งใหญ่ 
             Am7
จงเชื่อในพระนามพระเยซู 
           Dm7           C             Bb
โดยพระนามของพระองค์เราจึงมีชัย 
           Bb
จงเชื่อในนามยิ่งใหญ่ 
            Am7
จงเชื่อในพระนามพระเยซู 
   F                  Gm
สรรพสิ่งล้วนเป็นได้ 
         F           Gm
เป็นเพราะความเชื่อ 
       Gm           F Eb     Bb/D
เป็นเพราะความเชื่อในพระองค์ 

Solo: C Bb / Dm C Bb / Dm  C

Verse2:
Bb/D
2: เราเชื่อในคำพระองค์ 
                Csus4
ซึ่งกอรปด้วยฤทธิ์รักษาจิตใจ 
Bb/D
  เราเชื่อในพระคัมภีร์ 
       Csus4  Bb      Am
เชื่อในพระโลหิตพระคริสต์ 
G7/B
  มีชัยในนามพระองค์ 
              F/C
โดยความเชื่อพวกเรามีชัย 
        Dm7
เมื่อเรายกพระนามอันเกรียงไกร 
               Eb Bb  C  Bb    C
พลังแห่ง..ชี....วิต..ก็..เคลื่อนไหว 

เพลง : เชื่อในนามยิ่งใหญ่ | ผู้แปล ประยุทธ สาริมาน | © Heartfelt Music
Song : Building My Faith | ผู้แต่ง David Evans | © Heartfelt Music