เพลง : ความหวังของข้า   /   Key : F   จังหวะ : ช้า
Verse:
    F               C
1: รักพระองค์ ทรงดำรง 
Bb                   F
เป็นความจริงในข้า 
F                     C
ทรงครอบครอง ทั้งชีวิต 
Bb                  F
ในพระหัตถ์พระองค์ 
Bb           C
ที่กางเขน โลหิตไหล 
Dm             Bb
ทำให้ข้าเป็นไท 
Bb               C
นามพระองค์ ทรงฤทธา 
Dm          Bb
ฟื้นชีวิตให้ข้า 

Chorus:
                         F                C
C: ความหวังของข้า อยู่ในพระองค์ 
                 F/A             Bb
เพียงพระเยซู ทรงเป็นกำลัง 
              Dm              C         Bb
หมดทั้งชีวิต อยู่ในอ้อมแขนพระองค์ 

Instrument: Bb | C | Dm
                   Bb | C | Dm

Bridge:
                          C               Dm
B: ในแผนการพระองค์ มั่นคงนิรันดร์ 
                      Bb                        F
เป็นแสงนำทางข้า เดินในฤทธาพระองค์ 
                      C                Dm
ความหวังไม่สิ้นไป ในน้ำพระทัย 
                           Bb                F
และพระองค์เตรียมวันใหม่ ในชีวิตข้า 
                      C               Dm
ในแผนการพระองค์ มั่นคงนิรันดร์ 
                      Bb                        F
เป็นแสงนำทางข้า เดินในฤทธาพระองค์ 
                      C                Dm
ความหวังไม่สิ้นไป ในน้ำพระทัย 
                         Bb
เตรียมแผนการยิ่งใหญ่ อยู่ในพระองค์ 

เพลง : ความหวังของข้า | ผู้แต่ง Andre Hermanto, Andriyanto, JPCC Worship | © Insight Unlimited
Song : My Hope | ผู้แต่ง Andre Hermanto, Andriyanto, JPCC Worship | © Insight Unlimited
Remark : Song: Harapanku(Indonesian)