เพลง : พระเจ้าอวยพร   /   Key : B   จังหวะ : กลาง
Verse:
    B                       E
1: พระเจ้าอวยพร และคุ้มครอง 
B/D#                        F#sus
ให้พระพักตร์ทอประกายอยู่ 
                                G#m
และล้นด้วยพระเมตตา 
                            E
พระพักตร์หันมา หาท่านและ 
B/D#  F#sus B
มอบ....สันติ....สุข 

Interlude:
| B / / / | Bsus / / / |

Repeat verse:

Chorus:
     G#m7 E          B         F#
C: อา........เมน อาเมน อาเมน 
G#m7 E          B         F#
อา........เมน อาเมน อาเมน 

Repeat verse: > chorus: (2x)

Interlude:
| G#m7 / / / | E / / / | B / / / | F# / / / |

Bridge1:
                      G#m7
B: ขอพระเจ้าทรง โปรดปรานท่านและ 
          E
ทั่วทั้งพงศ์พันธุ์ อีกนับร้อยพัน 
          B
ให้ทั้งครอบครัว หมดทั้งครอบครัว 
          F#
จนชั่วลูกหลาน จนชั่วลูกหลาน 

Repeat bridge1:

Bridge2:
                 G#m7
2: การทรงสถิต นำหน้าท่านไป 
     E
จะทรงตามติด อยู่ข้างคุ้มภัย 
              B
โอบล้อมรอบกาย ประทับภายใน 
            F#
ทรงอยู่ข้างกาย ทรงอยู่ข้างกาย 

Bridge3:
                G#m7
3: ยามเริ่มวันใหม่ ตะวันลับไป 
         E
จะมาเมื่อไร จะไปที่ใด 
              B
ยามเมื่อเศร้าตรม ยามเมื่อชื่นชม 
          F#
ท่านมีพระองค์ ท่านมีพระองค์ 

Tag:
              G#m7
T: ท่านมีพระองค์ ท่านมีพระองค์ 
          E
ท่านมีพระองค์ ท่านมีพระองค์ 
          B
ท่านมีพระองค์ ท่านมีพระองค์ 
          F#
ท่านมีพระองค์ ท่านมีพระองค์ 

Repeat chorus: > bridge1: > bridge2: > bridge3:

เพลง : พระเจ้าอวยพร | ผู้แปล Nexus Christian Church | © Elevation Worship
Song : The Blessing | ผู้แต่ง Kari Jobe, Cody Carnes, Steven Furtick, Chris Brown | © Elevation Worship