เพลง : พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา   /   Key : C   จังหวะ : เร็ว
Verse1:
    G                               Em
1: พระเจ้าของเรา อยู่ท่ามกลางพวกเรา 
           C            D
ทรงฤทธา ทรงฤทธา 
      G                          Em
พระองค์ทรงช่วย ทรงอำนวยพระพร 
        C         D
จงยินดี จงยินดี 

Verse2:
     G                            Em
2: จงเปรมปรีดิ์ ด้วยเสียงเพลง 
C                          D
จงครื้นเครงในความรักของพระองค์ 
G                               Em
พระเจ้าของเรา อยู่ท่ามกลางพวกเรา 
           C        D  G
ทรงฤทธา ทรงฤทธา 

เพลง : พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา | ผู้แปล Unknown | © Unknown
Song : The Lord thy God in the midst of thee | ผู้แต่ง Unknown | © Unknown