เพลง : ฉันเป็นใคร   /   Key : A   จังหวะ : กลาง
Intro: A  D  F#m  E

Verse1:
                 A            E/G#         F#m 
1: ฉันเป็นใคร ที่พระเจ้าผู้ครองโลกนี้ 
     E/G#           D 
ทรงสนพระทัยในฉัน 
         E               D 
ในยามเจ็บปวดร้าวราน 
           A         E/G#         F#m 
ฉันเป็นใคร ที่ดวงดาวประจำรุ่งเช้า 
        E/G#           D 
ส่องแสงนำทางให้ฉัน 
          E             D 
แก่หัวใจที่เดินหลงทาง 

Verse2:
               A         E/G#              F#m 
2: ฉันเป็นใคร ที่ถึงแม้ทรงเห็นบาปฉัน 
     E/G#      D 
แต่เฝ้ามองดูด้วยรัก 
   E                D 
ให้ฉันได้ยืนขึ้นใหม่ 
          A          E/G#         F#m 
ฉันเป็นใคร ที่พระสุรเสียงพระองค์ 
         E/G#                       D 
จะร้องห้ามลมทะเล 
        E                       D 
ที่โหมอยู่ในหัวใจ 

Pre-chorus:
               D               E 
P: ไม่ใช่เพราะว่าฉันเป็นใคร 
     F#m              E/G# 
แต่เป็นเพราะพระคุณพระองค์ 
                D                            E 
ไม่ใช่โดยความดีของฉัน 
    F#m                            E/G# 
แต่เพราะทรงเป็นองค์พระเจ้า 

Chorus:
   A                    E/G#        F#m 
C: ฉันเป็น ดอกไม้ที่ต้องมีร่วงโรย 
   E                      D 
เพียงข้ามวัน ก็ร่วงลาลับไป 
     E                               D 
เป็นเหมือน คลื่น ในทะเลใหญ่ 
          E/G#                       A 
ละอองปลิวในท้องฟ้า 
                E/G#                  F#m 
พระองค์ ยังทรงฟังคำร้องทูล 
             E               D 
คอยฉุดมือเมื่อฉันนั้นล้มลง 
                E              D 
และบอกฉันเป็นของพระองค์ 
 A   D  F#m E/G# 
ของพระองค์ 

Solo: F#m E/G# D (x2) 
F#m E/G# G D/F# F E 

Tag:
     A            D                  F#m    E 
T: ฉันต้องกลัวใคร?  ฉันต้องกลัวใคร? 
A     D                  F#m   E 
ฉันเป็นของพระองค์ ของพระองค์ 

เพลง : ฉันเป็นใคร | ผู้แปล TOV(ThailandOneVoice) | © Casting Crowns
Song : Who Am I? | ผู้แต่ง Casting Crowns | © Casting Crowns