เพลง : พระคุณพระเจ้า-Traditional Hymns   /   Key : G   จังหวะ : ช้า
Verse1:
          G         G7    C         G
1: พระคุณพระเจ้า นั้นแสนชื่นใจ, 
      Em    A7        D
ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน 
      G       G7        C         G
ครั้งนั้นฉันหลง พระองค์ตามหา 
    Em      D7      G
ตาบอดแต่ฉันเห็นแล้ว 

Verse2:
2: บ่วงมารวางไว้ทุกข์ภัยหลายอย่าง 
ตามทางฉันพ้นมาแล้ว 
แต่เพราะพระคุณฉันจึงคลาดแคล้ว 
พระองค์นำฉันกลับบ้าน 

Verse3:
3: พระคุณสอนให้ใจฉันยำเกรง 
เร่งให้ความกลัวต้องหนี 
พระคุณอันเลิศประเสริฐยิ่งใหญ่ 
ไม่มีหมู่มารได้ชัย 

Verse4:
4: พระเจ้าประทานแต่สิ่งที่ดี 
พระธรรมให้มีความหวัง 
พระองค์คุ้มครองป้องกันทุกที 
เมื่อมีสิ่งชั่วบีฑา 

Verse5:
5: เมื่อเราได้ไปอยู่เมืองสวรรค์ 
ช้านานนับหลายพันปี 
ยังมีเวลาร้องเพลงสรรเสริญ 
เท่ากันกับเมื่อเริ่มต้น 

เพลง : พระคุณพระเจ้า-Traditional Hymns | ผู้แปล Unknown | © Public Domain
Song : Amazing Grace-Traditional Hymns | ผู้แต่ง John New­ton, Ol­ney Hymns | © Public Domain