เพลง : ทั่วโลกา-Hillsong   /   Key : D   จังหวะ : เร็ว
Verse1:
1: ทั่วโลกาเริงรื่นหรรษา ถวายพรชัยทั่วหล้า 
จอมราชาแห่งฟากฟ้า เสด็จมาในโลกา 
ข้าพเจ้าก้มเกล้ากราบไหว้  พระผู้ไถ่ชาวโลกหล้า 
พระบุตราทรงเกิดมา นำวิญญาณ์พ้นภัยพาล 

Chorus:
C: โนเอล โนเอล โนเอล โนเอล 
โนเอล โนเอล โนเอล โนเอล 

Verse2:
2: เทวดามาจากฟากฟ้า ประจักษ์มาแจ้งข่าวสาร 
ดูราชาวชุมพาบาล ท่านอย่าตระหนกตกใจ 
ด้วยวันนี้พระผู้กู้หล้า บังเกิดมาตามตรัสไว้ 
ท่านจะพบพระทรงชัย ในรางหญ้าเป็นสำคัญ 

End:
E: โนเอล โนเอล โนเอล โนเอล 
สาธุการแด่องค์พระกุมาร 
โนเอล โนเอล โนเอล โนเอล 
สาธุการแด่องค์พระกุมาร 
สาธุการแด่ 
สาธุการแด่ 
สาธุการแด่องค์พระกุมาร 

เพลง : ทั่วโลกา-Hillsong | ผู้แปล Unknown | © Hillsong Music Publishing
Song : Noel-Hillsong Young & Free | ผู้แต่ง Ben Tan, Michael Guy Chislett | © Hillsong Music Publishing
Remark : ดัดแปลงเนื้อเพลงที่แปลโดยนิกายคาทอลิก