เพลง : ยังมีลำธารแห่งชีวิต    /   Key : C   จังหวะ : เร็ว
Verse:
    C                                          F            C
1: ยังมีลำธารแห่งชีวิต ไหลมาจากภายใน 
                                               D         G
ให้คนตาบอดมองเห็น ให้โรคภัยหายไป 
C                                       F            C
ได้เปิดประตูจองจำ ทำให้ทาสเป็นไท 
                                            G            C
ยังมีลำธารแห่งชีวิต ไหลมาจากภายใน 

Chorus:
     C
C: ไหลล้น เติมเต็ม ข้างในวิญญาณ 
                                      D    G
ไหลล้น เติมเต็ม ให้ข้าชื่นบาน 
                    C
ไหลล้น เติมเต็ม ใจข้าต้องการ 
      G                 C
ชีวิตเต็มล้นภายใน 

เพลง : ยังมีลำธารแห่งชีวิต | ผู้แปล คริสตจักรสานสัมพันธ์ | © Public Domain
Song : I’ve Got A River of Life | ผู้แต่ง L. Casebolt | © Public Domain