เพลง : มีแต่โลหิตพระเยซู   /   Key : C   จังหวะ : ช้า
Verse1:
    C               Am
1: มีอะไรล้างบาปข้าได้? 
F                             G C
มีแต่พระโลหิตพระเยซู 
C                     Am
มีอะไรช่วยพ้นบาปได้? 
F                 G         C
มีแต่พระโลหิตพระเยซู 

Chorus:
    C
C: โลหิตพระคริสต์ประเสริฐ 
G
ซึ่งทำให้ใจขาวเลิศ 
C                    Am
ไม่มีอะไร เชื่อเถิด 
F                            G C
มีแต่พระโลหิตพระเยซู 

Verse2:
2: มีสิ่งเดียวล้างบาปข้าได้ 
สิ่งนั้นคือโลหิตพระเยซู 
ขอพระองค์ทรงยกโทษให้ 
ยกโทษด้วยโลหิตพระเยซู 

Verse3:
3: ไม่มีทางอื่นล้างบาปได้ 
มีแต่พระโลหิตพระเยซู 
คุณความดีก็ช่วยไม่ได้ 
มีแต่พระโลหิตพระเยซู 

Verse4:
4: มีความหวังและสันติภาพ 
เนื่องจากพระโลหิตพระเยซู 
เป็นคนชอบธรรมไม่มีบาป 
ก็เพราะพระโลหิตพระเยซู 

เพลง : มีแต่โลหิตพระเยซู | ผู้แปล Unknown | © Public Domain
Song : Nothing But The Blood of Jesus | ผู้แต่ง Robert Lowry | © Public Domain