เพลง : ความดีของพระเจ้า   /   Key : Ab   จังหวะ : ช้า
Intro:
| Ab / / Db | Ab / / / | Ab / / Db | Ab / / / |

Verse1:
                 Ab
1: ข้ารักพระองค์ 
          Db                Ab
พระเมตตาพระองค์ไม่สิ้นสุด 
Eb/G   Fm
ทุกวัน..คืน 
       Db              Eb
ข้าอยู่ใน พระหัตถ์พระองค์ 
                       Fm   Db
เมื่อยามที่ข้าลืมตาตื่น 
                        Ab  Eb/G  Fm
จนเมื่อล้มตัวลงนอน 
       Db                     Eb            Ab
จะขอร้องเพลง ถึงความดีของพระองค์ 

Chorus:
     Db                                 Ab
C: หมดทั้งชีวิต พระองค์ทรงซื่อตรง 
Db                               Ab     Eb
หมดทั้งชีวิต พระองค์ทรงดี ทรงดี 
Db                           Ab  Eb/G  Fm
ด้วยลมหายใจที่ข้านั้นมีอยู่ 
       Db                     Eb            Ab
จะขอร้องเพลง ถึงความดีของพระองค์ 

Verse2:
               Ab
2: พระสุรเสียง 
      Db                  Ab
ที่ข้ารัก นำข้าให้พ้นภัย 
     Eb/G Fm
คืนไร้แสงไฟ 
          Db            Eb
กอดข้าไว้ แนบชิดพระองค์ 
                             Fm
พระองค์ทรงเป็นพระบิดา 
Db                     Ab  Eb/G  Fm
  และยังเป็นพระสหาย 
          Db            Eb           Ab
ชีวิตข้าอยู่ ในความดีของพระองค์ 

Repeat Chorus

Bridge:
    Ab/C              Db
B: ความดีของพระองค์จะตามติด 
     Eb                  Ab
จะทรงติดตามเราไป 
Ab/C              Db
ความดีของพระองค์จะตามติด 
     Eb                  Ab
จะทรงติดตามเราไป 
        Ab/C        Db
หมดชีวิตที่มี ข้ามอบวางชีวี 
   Eb               Fm
ถวายหมดให้พระองค์ 
Ab/C              Db
ความดีของพระองค์จะตามติด 
     Eb                  Ab
จะทรงติดตามเราไป 

Repeat Bridge

Interlude:
| Ab / / Db | Ab / / / |

Repeat Chorus

เพลง : ความดีของพระเจ้า | ผู้แปล คริสตจักรสานสัมพันธ์ | © Bethel Music Publishing
Song : Goodness of God | ผู้แต่ง Jenn Johnson, Jason Ingram, Ben Fielding, Ed Cash, Brian Johnson | © Bethel Music Publishing