เพลง : แชมเปี้ยน   /   Key : Bb   จังหวะ : กลาง
Intro:
Bb / / / / / | / / / / / / | Gm / / / / / | / / / / / / |
Bb/F / / / / / | / / / / / / | Eb / / / / / | / / / / / /

Verse1:
  Bb
1: กว่าจะได้เห็นด้วยสองตา 
Gm
  อดทนรอคอยจนได้รู้ว่า 
Bb/F
  พระองค์ทรงเลือกคนเช่นข้า 
Eb
  ได้มีชัยร่วมในพระองค์ 

Verse2:
  Bb
2: ไม่ใช่โดยความดีที่แลกมา 
Gm
  พระองค์ทรงประทานด้วยพระเมตตา 
Bb/F
  เปลี่ยนชีวิตพังทลาย 
Eb
  กลับคืนด้วยพระสิริ 

Chorus1:
  Bb                        F
C: พระองค์ผู้ทรงมีชัย 
Gm                  Bb/D             Eb
  ศัตรูล้มพ่ายแพ้ไป เมื่อทรงลุกยืน 
          Gm           F
ทรงชนะทุกสงคราม 
Bb                            F
  ข้าเป็นดั่งที่เรียกข้าเป็น 
Gm                         Bb/D
  ทรงทำให้ข้าได้มั่นใจ 
            Eb            Gm        F
ข้าได้นั่งอยู่ ในสวรรค์ฟ้าเบื้องบน 
                Eb            Gm          F          Eb (Hold to V2)
ไม่เคยพ่ายลง โดยพระองค์ผู้มีชัยเหนือทุกสิ่ง 

Verse3:
  Bb
3: พระองค์ได้สอนให้ข้าเข้าใจ 
Gm
  ว่าการจะได้รับ เป็นเช่นไร 
Bb/F
  ให้ทุกการดิ้นรน สิ้นไป 
Eb
  นี่แหละคือชัยชนะ 

Channel:
Eb / / / / / | Eb / / F / / | Gm / / / / /  | Gm / / F/A / /
Bb / / / / / | Bb / / / / / | F / / / / / | F / / Bb/D / /

Bridge:
  Eb                 F          Gm
B: เมื่อข้ายกเสียงสรรเสริญ 
                      F/A  Bb
ทุกกำแพงก็พังทลาย 
.
เพราะพระเยซูได้ประทาน 
F                     Bb/D
  สิทธิอำนาจแก่ข้า 
Eb                     F         Gm
  เมื่อข้าสั่งโดยนามพระองค์ 
                  F/A       Bb
อัศจรรย์ก็พลันเป็นจริง 
.
เพราะพระเยซูได้ประทาน 
F                         Bb/D (Hold F to Chorus)
  สิทธิอำนาจแก่ข้า 
(2x)

Chorus2:
  Bb                        F
4: พระองค์ผู้ทรงมีชัย 
Gm                  Bb/D             Eb
  ศัตรูล้มพ่ายแพ้ไป เมื่อทรงลุกยืน 
          Gm           F
ทรงชนะทุกสงคราม 
Bb                            F
  ข้าเป็นดั่งที่เรียกข้าเป็น 
Gm                         Bb/D
  ทรงทำให้ข้าได้มั่นใจ 
            Eb            Gm        F
ข้าได้นั่งอยู่ ในสวรรค์ฟ้าเบื้องบน 
                Eb              Gm       F
ไม่เคยพ่ายลง โดยฤทธาในพระนาม 
            Eb            Gm        F
ข้าได้นั่งอยู่ ในสวรรค์ฟ้าเบื้องบน 
                Eb            Gm          F          Eb (Hold to Bb)
ไม่เคยพ่ายลง โดยพระองค์ผู้มีชัยเหนือทุกสิ่ง 

Intro > Channel > Bridge (3x) > Chorus

เพลง : แชมเปี้ยน | ผู้แปล คริสตจักรสานสัมพันธ์ | © Bethel Music Publishing
Song : Champion | ผู้แต่ง Brandon Lake, Steffany Gretzinger, Dante Bowe, Jonathan Jay, Tony Brown | © Bethel Music Publishing