เพลง : ข้าได้ยินผู้ไถ่ตรัสว่า-Passion   /   Key : G   จังหวะ : กลาง
Capo4
Intro: G G/B | C G/B | Am7 G/B | C G/B |
G G/B | C G/B | Am7 G/B | C

Verse1:
    G
1: ข้าได้ยินผู้ไถ่ตรัสว่า 
     D                G
แท้จริงกำลังเจ้าน้อย 
        Em7     C
ผู้อ่อนกำลังจงมา 
        G      D       G
แสวงหาเราอย่าถอย 

Chorus:
    G               Em7
C: องค์พระเยซูเจ้า 
G                  D
ทรงใช้หนี้ของข้า 
G                   C
ใจเต็มด้วยบาป มลทินมัว 
     G          D     G
พระองค์ล้างให้สะอาด 

Verse2:
    G
2: แท้จริงข้าได้เห็นแล้ว 
D                          G
พระองค์ผู้เดียวทรงฤทธิ์ 
Em7                       C
คนป่วยกลับหายผ่องแผ้ว 
    G        D     G
ใจแข็งให้อ่อนสนิท 

Verse3:
          G
3: ครั้นไปถึงเมืองสวรรค์ 
     D                 G
เฝ้าตรงพระพักตร์พระองค์ 
       Em7          C
ผู้สิ้นพระชนม์เพื่อข้า 
    G          D   G
ข้าขอบพระคุณอีกครา 

Bridge1:
        G              Gsus
B: ข้าสรรเสริญ ผู้พลีพระชนม์ 
      G                Gsus
ทรงไถ่ข้าไว้ และฟื้นพระชนม์ 

Bridge2:
        G              C2
4: ข้าสรรเสริญ ผู้พลีพระชนม์ 
      Am7           C2
ทรงไถ่ข้าไว้ และฟื้นพระชนม์ 

เพลง : ข้าได้ยินผู้ไถ่ตรัสว่า-Passion | ผู้แปล Unknown | © worship together.com songs, sixsteps Music
Song : Jesus Paid It All-Passion | ผู้แต่ง Alex Nifong, Elvina Hall, John Grape | © worship together.com songs, sixsteps Music