เพลง : ขอพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของนา   /   Key : F   จังหวะ : กลาง
Verse1:
    F             F7 Bb
1: มองทุ่งนาเห็นข้าวเหลืองมากมาย 
F                                      C7
ใกล้และไกล พร้อมเก็บเกี่ยวได้ 
F        F7
จิตงามเปรียบเหมือนข้าวสุกดี 
F              C7           F
รอเวลาเก็บเกี่ยวปลายปี 

Chorus:
     F               Bb
C: ขอพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของนา 
F                 Bb       C7
ส่งคนมาเกี่ยวด้วยเมตตา 
F      Bb                 F
คนกำลังพินาศเพราะบาปหนา 
           Bb      C7   F
ช่วยให้พ้นบาปทันเวลา 

Verse2:
2: เหมือนชาวนาเกี่ยวตั้งแต่เช้าตรู่ 
เกี่ยวเก็บอยู่จนถึงสายัณห์ 
คริสเตียนที่ร้อนรนนำคนมา 
ไม่กำหนดเวลาคืนวัน 

Verse3:
3: ท่านผู้ซึ่งพระเจ้าได้ส่งมา 
จงเก็บเกี่ยวรวงข้าว อย่าช้า 
นำวิญญาณให้ไปถึงเมืองบน 
ช่วยให้คนเป็นสุขนิรันดร์ 

เพลง : ขอพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของนา | ผู้แต่ง James Oren Thompson | © Public Domain
Song : Far and Near the Fields Are Teeming | ผู้แต่ง James Oren Thompson | © Public Domain