เพลง : พระบิดาโปรดทรงเมตตา   /   Key : C   จังหวะ : กลาง
Verse:
            C                     C7
1: พระบิดา โปรดทรงเมตตา 
        F                C
ข้ามาเฝ้า ในพระนิเวศ 
                                A7
ถ่อมใจลง จำเพาะพระพักตร์ 
                  Dm  G7
ขององค์พระเจ้า 
           C               C7
ด้วยวางใจ องค์ทรงฤทธิ์ 
               F        F#dim
ด้วยสิ้นสุดใจ ในชีวิต 
           C       Dm G7     C   C7
พระทรงฟัง ในยามยากลำบาก 

Chorus:
        F              F#dim  C         A7
C:ข้าเชื่อ ในพระเจ้า.. ข้าเชื่อ วางใจ 
    Dm      G7            C             C7
ทุกสิ่ง เป็นได้ โดยพระนาม เกรียงไกร 
    F              F#dim  C          A7
ข้าเชื่อ ในพระเจ้า.... ผู้ทรงฤทธิ์ 
      Dm         G7    C
สรรเสริญ พระเจ้ายิ่งใหญ่ 

เพลง : พระบิดาโปรดทรงเมตตา | ผู้แต่ง Unknown | © Unknown