เพลง : ข้าแสวงหาพระองค์   /   Key : C   จังหวะ : กลาง
Verse1:
    C      F G          Em7  Am7
1: ข้าแสวงหาพระองค์ 
                     Dm7            G7      C
เพราะทรงเป็นเพียงผู้เดียวที่ให้สุขใจ 
C   Am7   Em7    Dm7  F  G
หันมา ใกล้ชิด พระพักตร์ 


Chorus:
  G                F    G            Em7  Am7
C: และเมื่อข้าเข้า ใกล้พระองค์ 
      Dm7 G      C
ข้าถวาย..ดวงใจรัก 
      Dm7 G          Em7 Am7
ข้าถวาย..กายของข้า 
         Dm7 G        C
และชีวา......แด่พระองค์ 

Verse2:
    C      F G          Em7  Am7
2: ข้าแสวงหาพระองค์ 
                     Dm7            G7      C
เพราะทรงเป็นเพียงผู้เดียวที่ให้สุขใจ 
C   Am7      Em7    Dm7  F  G
ก้มกราบ เพื่อหา พระพักตร์ 


เพลง : ข้าแสวงหาพระองค์ | ผู้แปล Glory Music | © Mercy/Vineyard Publishing
Song : Lord I’ll Seek After You | ผู้แต่ง Eddie Espinosa | © Mercy/Vineyard Publishing