เพลง : ยาห์เวห์ » Glory Music   /   Key : C   จังหวะ : เร็ว
 Intro: | E | E F#/A# | G#m7 | G#m7 B |

Verse1:
          E         F#/A#  G#m7  B
1: พระเจ้า พระองค์ทรงพระชนม์ 
        E                             B  C#m7
ครอบครอง ด้วยรักและฤทธา 
        E      F#/A#     G#m7
สรรพสิ่ง ก้มกราบต่อพระองค์ 
         C#m      B/D#  E  F#
เพราะทรง เป็นพระ.....เจ้า 

Pre-chorus1:
         G#m          E           B  C#m
P: ข้าขอพึ่งพระองค์ ยาห์เวห์ 
      G#m            E            F#
พระนามทรงนิรันดร์  ยาห์เวห์ 

Verse2:
            E         F#/A#  G#m7  B
2: ความหวัง ข้าอยู่....ในพระองค์ 
         E                   B     C#m7
เพราะทรง มอบรักยิ่งใหญ่ 
     E                 F#/A#  G#m7
ก้มกราบ พระเจ้าแห่ง....สวรรค์ 
C#m            B/D#          E  F#
พระเกียรติ จงมีแด่พระองค์ 

Pre-chorus2:
        G#m              E           B  C#m
3: ข้าเพ่งมองพระองค์ ยาห์เวห์ 
    G#m            E           F#
ข้าหวังในพระองค์ ยาหฺ์เวห์ 

Chorus:
     B
C: พระองค์ครอบครอง ชั่วนิรันดร์ 
F#
ทรงครอบครอง ชั่วนิรันดร์ 
C#m7         G#m7  E           F#
ทรงครอบครอง.... ชั่วนิรันดร์และนิรันดร์ 

End:
           E
E: พระเจ้า 

Bridge:
         G#m          E           B  C#m
B: ข้าขอพึ่งพระองค์ ยาห์เวห์ 
      G#m            E            F#
พระนามทรงนิรันดร์  ยาห์เวห์ 
    G#m              E           B  C#m
ข้าเพ่งมองพระองค์ ยาห์เวห์ 
    G#m            E           F#
ข้าหวังในพระองค์ ยาห์เวห์ 

เพลง : ยาห์เวห์ » Glory Music | ผู้แปล Glory Music | © Hillsong Music Publishing
Song : Yahweh | ผู้แต่ง Reuben Morgan | © Hillsong Music Publishing