เพลง : แอ็กนัส เดอี » TOV   /   Key : A   จังหวะ : ช้า
Intro: A / / / | / / / / |  / / / / | A / | / / / /

Verse:
    A  Asus   D/A  A   A  Asus  D/A E/A  D/A
1: ฮา........เลลู......ยา ฮา........เลลู............ยา 
            E/A          D/A       A
องค์พระเจ้าผู้เกรียงไกร ทรงครอบครอง 
A  Asus   D/A  A   A  Asus  D/A E/A  D/A
ฮา........เลลู......ยา ฮา........เลลู............ยา 
            E/A          D/A       A
องค์พระเจ้าผู้เกรียงไกร ทรงครอบครอง 
A  Asus  D/A E/A  D/A
ฮา........เลลู............ยา 

Chorus1:
     D/A E/A A     E/A  A
C: บริ..........สุทธิ์ บริ....สุทธิ์ 
            Bm/A  A             F#m    E
พระองค์ผู้..........ทรง ฤทธิ์เกรียงไกร 
Bm    A/C# D
ควรคู่คำสรรเสริญ 
Bm    A/C# D
ควรคู่คำสรรเสริญ 

Chorus2:
    D             A      E/A  A
2: พระองค์บริสุทธิ์ บริ....สุทธิ์ 
            Bm/A  A             F#m    E
พระองค์ผู้..........ทรง ฤทธิ์เกรียงไกร 
Bm    A/C# D
ควรคู่คำสรรเสริญ 
Bm    A/C# D
ควรคู่คำสรรเสริญ 

End:
        E  A
E: อา....เมน 

เพลง : แอ็กนัส เดอี » TOV | ผู้แปล Thailand One Voice (TOV) | © Milene Music
Song : Agnus Dei | ผู้แต่ง Michael W. Smith | © Milene Music