เพลง : ฉันเห็นสวรรค์   /   Key : G   จังหวะ : ช้า
Intro: | G | C | G | C |

Verse1:
  G            C                     G/B  C
1: ฉันเห็นสวรรค์ ได้เคลื่อนมาที่นี่ 
G             C                      G/B              C
  ฉันเห็นทูตสวรรค์ สรรเสริญ นามพระองค์วิสุทธิ์ 
G/B                       C
ฉันร้องสรรเสริญ ฉันร้องสรรเสริญ 
G/B                                 C
ฉันยกยอพระเกียรติ ให้พระเยซู 

Verse2:
  G            C         G/B         C
2: ฉันเห็นพระสิริ เทลงมา ที่นี่ 
G             C                            G/B    C
  ฉันเห็นการเยียวยา ความหวังใจ ฟื้นขึ้นมาใหม่ 
G/B                      C
ฉันร้องสรรเสริญ ฉันร้องสรรเสริญ 
G/B                                 C
ฉันยกยอพระเกียรติ ให้พระเยซู 

Chorus:
     G
C: ฉันจึงสรรเสริญ และถวายพระเกียรติ 
C
  พระเจ้าของฉัน ด้วยชีวิตทั้งหมด 
G/B                                           C
  ฉันจึงสรรเสริญ และถวายแด่พระสิริ 

Tag:
                 G C             G/B C
T: ถวายพระสิริ ถวายพระสิริ 

Bridge:
  Am7         G/B      C                G  D/F#  Am7
B: ขอทรงสถิต ณ ที่นี่ โปรดเคลื่อนสวรรค์ 
              G/B                                      G  D/F#  Am7
ทูตสวรรค์พระองค์เคลื่อนพล โปรดเคลื่อนสวรรค์ 
               G/B       C                G  D/F#  Am7
เราทั้งหลายนมัสการ โปรดเคลื่อนสวรรค์ 
              G/B                   C                G  D/F#  Am7
ขอได้พบพระพักตร์พระองค์ โปรดเคลื่อนสวรรค์ 


เพลง : ฉันเห็นสวรรค์ | ผู้แปล Thailand One Voice (TOV) | © Bryan & Katie Torwalt
Song : I See Heaven | ผู้แต่ง Bryan & Katie Torwalt | © Bryan & Katie Torwalt