เพลง : โปรดปลุกจิตวิญญาณ   /   Key : G   จังหวะ : เร็ว
Intro: | Em7 / / / | C / / / | G / / / | / / / / (2x)

Verse1:
               Em7             C                     G
1: โปรดระบาย ลมปราณพระเจ้า เหนือตัวข้า 
           Em7             C                     G
โปรดระบาย ลมปราณพระเจ้า เหนือตัวข้า 
Em7              C                     G        D
ข้ามีชีวิตขึ้นอีกครั้ง ด้วยลมของพระองค์ 
Em7              C                     G
ข้ามีชีวิตขึ้นอีกครั้ง ด้วยลมของพระองค์ 

Chorus:
        Em7            C
C: จงลุก ขึ้นมา จิตวิญญาณข้า 
G                  D
  พระองค์ ทรงฟื้นชีวา 
      Em7                 C
จากตาย กลายเป็น ชีวิตเพื่อพระองค์ 
G               D
ทรงปลุกวิญญาณ 

Verse2:
                 Em7       C                    G
2: ข้าปรารถนา ได้ยินเสียง พระคำพระองค์ 
             Em7       C                    G
ข้าปรารถนา ได้ยินเสียง พระคำพระองค์ 
Em7              C                     G        D
ข้ามีชีวิตขึ้นอีกครั้ง เมื่อฟังเสียงพระองค์ 
Em7              C                     G
ข้ามีชีวิตขึ้นอีกครั้ง เมื่อฟังเสียงพระองค์ 

เพลง : โปรดปลุกจิตวิญญาณ | ผู้แปล Thailand One Voice (TOV) | © A Thousand Generations Publishing
Song : Awake My Soul | ผู้แต่ง Chris Tomlin, Daniel Carson, Jason Ingram, Jesse Reeves | © A Thousand Generations Publishing