เพลง : ให้พระนามพระองค์ได้สรรเสริญ   /   Key : C   จังหวะ : ช้า
Verse:
    C                   Em                   Am
1: ขอให้เรา เปล่งเสียงสรรเสริญพระองค์ 
    F      G       C
ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ 
                    Em           Am
ขอเราเข้า เฝ้าปรนนิบัติพระองค์ 
      F      G C
ด้วยความยินดี 

Chorus:
                 Am      C   Em
C: กล่าวถึงความรักอันมั่นคง 
            F        G     C
ของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ 
      Dm G                   Em     Am
ไม่มีจืด..และจาง เต็มไปด้วยพระพร 
C       F          G             C
ให้พระนามพระองค์ได้สรรเสริญ 


เพลง : ให้พระนามพระองค์ได้สรรเสริญ | ผู้แต่ง Unknown | © Unknown