เพลง : พระเจ้าทรงสมควรรับการสรรเสริญ   /   Key : G   จังหวะ : กลาง
          Em           G                 D
1: พระเจ้า ทรงสมควรรับการสรรเสริญ 
  Em                  D         C
ผู้ทรงครองสวรรค์และแผ่นดิน 
            G                    D
ด้วยปัญญา ความรัก ฤทธา 
           D/F#   Em
โอ้ พระเจ้าของเรา 
      Em           G                 D
พระเจ้า ทรงสมควรรับการเทิดทูน 
  Em                  D         C
ผู้ทรงครองสวรรค์และแผ่นดิน 
            G                    D
ด้วยปัญญา ความรัก ฤทธา 
           D/F#   Em
โอ้ พระเจ้าของเรา 
      Em           G                 D
พระเจ้า ทรงสมควรรับการสรรเสริญ 
  Em                  D         C
ผู้ทรงครองสวรรค์และแผ่นดิน 
            G                    D
ด้วยปัญญา ความรัก ฤทธา 
           D/F#   Em
โอ้ พระเจ้าของเรา 

เพลง : พระเจ้าทรงสมควรรับการสรรเสริญ | ผู้แปล Glory Music | © Universal Music – Brentwood Benson Publishing
Song : Awesome God | ผู้แต่ง Rich Mullins | © Universal Music – Brentwood Benson Publishing