เพลง : ถูกสร้างเพื่อสรรเสริญ   /   Key : B   จังหวะ : เร็ว
Intro: | B | E | G#m | E |
         | B | E | G#m | E / B |

Verse1:
    B                 G#m
1: จิตใจของฉัน นี่เป็นเวลาสรรเสริญ 
B            E   B
นี่เป็นเวลาที่ฉัน จะเข้ามาต่อพระพักตร์ 
                                G#m
ฉันได้ยินเสียง เป็นบทเพลงแห่งความหวัง 
E                                                      B
เรียกจิตใจที่บอบช้ำ เป็นเสียงเรียกให้เข้าไป 

Pre-chorus: 
                      E                      B
P: ในที่แห่งการทรงสถิตพระองค์ 
.
ในที่ๆ เสียงเพลงกังวานก้องไป 
              E
ในที่ๆ หัวใจมีความเปรมปรีดิ์ 
                 F#         (to Pre-chorus E)
ในที่ๆ ได้พบพระองค์ 

Chorus: 
                      B
C: เพราะฉันจะสรร[ระ]เสริญพระองค์อีก 
           E        B
ตลอดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ 
       G#m
ไม่มีใครสามารถหยุดฉัน 
      E                 
จากการสรรเสริญพระองค์ 
B
ตราบที่ฉันยังมีลมหายใจ 
                          E
ปากของฉันจะสรรเสริญเรื่อยไป 
B       G#m
ทุกสิ่งในชีวิตของฉัน 
                E
ถูกสร้างมาเพื่อพระองค์ 
                B      
เพื่อสรร[ระ]เสริญ 

Midtro: | E | G#m | E |

Verse2: 
        B                   G#m
2: จิตใจของฉัน เหตุใดเจ้าจึงนิ่งเฉย 
E                                                    B
จงเข้ามาต่อพระพักตร์ ในที่แห่งความชื่นบาน 
                         G#m
จิตใจของฉัน เหตุใดเจ้าจึงนิ่งเฉย 
E                                                    B
จงเข้ามาต่อพระพักตร์ ในที่แห่งความชื่นบาน 

Solo: 
| E | G#m | E | B | B | E / B / | G#m | E |

End: (2x)
  E                            G#m
E: ถูกสร้างเพี่อสรร[ระ]เสริญ 
E                           B
  ถูกสร้างเพี่อสรร[ระ]เสริญ 

เพลง : ถูกสร้างเพื่อสรรเสริญ | ผู้แต่ง เมธา เกรียงปริญญากิจ | © W501
Song : Was Made To Praise You | ผู้แต่ง Mehta Kriengparinyakij | © W501