เพลง : วันที่มีพระเจ้า   /   Key : D   จังหวะ : กลาง
Verse1:
  Bm
1:  พี่น้องเอ๋ย เฮามีความหวัง 
             Em          D       Bm
ให้เฮามานั่ง ในพระคุณร่วมกัน 
.
ทูลขอพระเจ้า ด้วยใจเฝ้าฝัน 
                 Em                       F#m
เป็นหนึ่งเดียวกัน พระเจ้าจะเปิดทาง 

Verse2:
               Bm
2: เฮาอย่าได้ วุ่นวายสับสน 
              Em        D          Bm
พระผู้พระชนม์ ทรงเดินเคียงข้าง 
.
เฮาจึงได้อยู่ อย่างผู้มีหวัง 
             F#m                  Bm    F#m
โลกนี้ทุกอย่าง ล้วนมีความหมาย 

Chorus:
  Bm                G            A
C: เพราะว่าพระเจ้า เฮายิ่งใหญ่ 
    D             Bm
ใจเราบ่ได้ไหวหวั่น 
   G                   A        D   D7
ชีวิตหลุดพ้นทางตัน มีแรงใจ 
                 G     A
พระเจ้าองค์นี้ มั่นคง 
     D                   Bm
เฮาคงเชื่อใครอีกบ่ได้ 
        G              A
ตราบที่ทุกลมหายใจ 
                 D
มีแต่พระเจ้านั้น 

Verse3:
            Bm
3: จะไม่เหงานับจากวันนี้ 
              Em   D         Bm
ในเมื่อเรามีพระเจ้าเคียงข้าง 
.
เฮาจะอยู่อย่างผู้มีหวัง 
                 F#m                   Bm
เพราะว่าทุกอย่าง เป็นของพระองค์ 

เพลง : วันที่มีพระเจ้า | ผู้แต่ง Unknown | © Unknown