เพลง : ให้ข้าหายดี   /   Key : C   จังหวะ : ช้า
Intro: | C | G | C / Em / | D | C / G / | D / G / |
| C / Em G | D / /

Verse1:
        C                 D                       C  G
1: ข้าแสวงหา ต้องการพระองค์ เหนือผู้..ใด 
        C                 D                   C    G
โปรดทรงรักษา ข้าเชื่อพระองค์ จะเยียวยา 
    C                 D                    G               C
ข้าจึงเข้ามา โดยพระสัญญา เข้าใกล้พระองค์ 
     Am             C                 D
ขอปกคลุมตัวข้าไว้ และทรงสัมผัส 

Verse2:
          C                      D                     C  G
2: และโดยพระนาม เมื่อข้าร้องเรียก พระเย..ซู 
   C                 D              C  G
ผู้ทรงรักษา ทุกโรคภัย ทรงฤทธา 
      C                       D                 G             C
พระหัตถ์พระองค์ ทรงยื่นออกมา ให้ข้ามองเห็น 
     Am                             D
ทุกสิ่งที่สำเร็จแล้วบนกางเขน 

Chorus:
                       C
C: รอยแผลพระองค์ นำการเยียวยา 
               G
โลหิตพระองค์ ทรงมอบชีวา 
                C                               D
พระคำพระองค์ ทรงทำให้ข้าได้มีเสรี 
                 C
กางเขนพระองค์ นำข้าเข้าไป 
            G                       Em
ในที่ประทับ แห่งฤทธา พระสิริ 
                 Am           G                   C to Verse3 G / D
และทรงสัมผัส ให้ข้าได้หายดี โดยพระองค์ 

Verse3:
          C                      D                     C  G
3: และโดยพระนาม เมื่อข้าร้องเรียก พระเย..ซู 
   C                D           C  G
ผู้ทรงรักษา ทุกหัวใจ ทุกวิญญาณ 
      C                       D                   G          C
พระหัตถ์พระองค์ ทรงยื่นออกมา และสัมผัสข้า 
       Am                               D
ทรงปลดปล่อยข้าจากแผลที่ข้ามี 

REPEAT : [Chorus(2x)]

Solo: | C | G | C / Em / | D |
         | C | G | C / Em / | D |
         | C | G | C / Em / | D |
         | C | Bm / G / | C / Em / | D |

Bridge:
  C                             D
B: เมื่อข้ามองดูพระองค์ จิตใจข้ามีความหวัง 
C                G                      Em          D
  วิญญาณข้าได้เติมเต็ม ความเชื่อล้นจากหัวใจ 
C                             D
  เมื่อข้าสัมผัสพระองค์ ทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงไป 
C                             Em    D
  ข้าจึงชูมือขึ้นสูง และรับเอาทุกสิ่งไว้ 

REPEAT : [Chorus(2x)]

Tag:
                     Am           G                   C
T: และทรงสัมผัส ให้ข้าได้หายดีโดยพระองค์ 
                   Am                     D                         C
โปรดทรงสัมผัส ด้วยปีกแห่งการรักษา ของพระองค์ 

เพลง : ให้ข้าหายดี | ผู้แต่ง เมธา เกรียงปริญญากิจ | © W501
Song : Healing in Your Wings | ผู้แต่ง Metha Kriengparinyakit | © W501