เพลง : ดอกไม้และนก   /   Key : D   จังหวะ : กลาง
Verse:
               D                Dmaj7
1: มองดูที่นก และดอกไม้ 
      D7
มันไม่ต้องเครียดกังวลอะไร 
           G
แต่พระเจ้าผู้ทรงครอบครอง 
A
ทรงเลี้ยงดูมันอย่างดี 

Chorus:
     G       D       A
C: ไม่วิตกกังวล พระบิดารู้ความต้องการเรา 
G           D          A
ไม่กระวนกระวาย พระองค์ดูแลในทุกๆ สิ่ง 
G             D        A
เราเชื่อและวางใจ หาแผ่นดินของพระองค์ก่อน 
G               D       A
พระองค์ทรงรักเรา มากกว่าดอกไม้และนกบนฟ้า 

Tag:
    G  D     A
T: โว-โอ โว-โอ มากกว่าดอกไม้และนกบนฟ้า 
G   D     A
โว-โอ โว-โอ 

เพลง : ดอกไม้และนก | ผู้แปล อภิสุทธิ บุญทา | © Bridge Music
Song : Flowers And Birds | ผู้แต่ง Jonathan Althoff | © Bridge Music