เพลง : เป็นคำประเสริฐ   /   Key : F   จังหวะ : กลาง
Verse1:
    F                           C7
1: ขอโปรดให้ข้าได้ยินอีกที 
                      F
เป็นคำชีวิตประหลาด 
                           C7
ขอให้เห็นชัดขึ้นยิ่งกว่านี้ 
                      F
เป็นคำชีวิตประหลาด 
                Bb  F
คำชีวิตประเสริฐยิ่ง 
                       Bb F
โปรดสอนให้ข้าเห็นจริง 

Chorus:
     C7                   F
C: เป็นคำประเสริฐ เป็นคำประหลาด 
C7                            F
เพราะช่วยให้รอดความตาย 
C7                   F
เป็นคำประเสริฐ เป็นคำประหลาด 
C7                     F
เพราะช่วยให้พ้นอบาย 

Verse2:
2: พระเยซูทรงเป็นผู้ตรัสสั่ง 
เป็นคำชีวิตประหลาด 
คนบาปทั้งหลายจงตั้งใจฟัง 
เป็นคำชีวิตประหลาด 
ตรัสสั่งให้ฟังทั่วไป 
เพื่อให้คนพ้นบาปได้ 

Verse3:
3: ในพระธรรมมีดำรัสสั่งไว้ 
เป็นคำชีวิตประหลาด 
ยกโทษให้ได้มีความสุขใจ 
เป็นคำชีวิตประหลาด 
พระเยซูผู้ทรงไถ่ 
ชำระบาปให้สูญหาย 

เพลง : เป็นคำประเสริฐ | ผู้แปล Unknown | © Public Domain
Song : Wonderful Words of Life | ผู้แต่ง Philip P. Bliss | © Public Domain