เพลง : ทุกสิ่งสรรเสริญ   /   Key : B   จังหวะ : เร็ว
Intro: Bb  Eb  F -  Bb  Eb  F  Eb  Dm  F

Verse:
    Bb        Eb            F
1: ร้อง สรรเสริญพระนามพระเจ้า 
Bb         Eb            F
ร้อง สรรเสริญพระผู้ทรงสร้าง 
Eb        Dm    F
ฟ้าและจักรวาล 
Bb         Eb         F
ร้อง สรรเสริญพระราชกิจ 
Bb         Eb            F
ร้อง สรรเสริญความยิ่งใหญ่ 
Eb     Eb      F
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ 

Pre-chorus:
    Ebmaj7        Bb
P: ด้วยเสียงแตร ด้วยพิณใหญ่ 
Eb2               Bb
ด้วยใจแห่งการสรรเสริญ 
Ebmaj7          Bb
ด้วยเสียงเพลง เต้นโลดไป 
Ab                 F
สุดใจมอบแด่พระองค์ 

Chorus:
     Bb        F               Eb             F
C: ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า 
Bb        F               Eb             F
ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระนาม 
Bb        F               Eb             F
ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า 
Bb        F               Eb             F
ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระนาม 

Solo: (4x)
Ebmaj7  Dm  F

เพลง : ทุกสิ่งสรรเสริญ | ผู้แต่ง ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์ | © W501