เพลง : เป็นที่พอพระทัย   /   Key : C   จังหวะ : กลาง
Intro:
C | F | Am / Dm Am | C / G / |

Verse1:
    C                                         F
1: ข้ากลับมายืนต่อหน้าพระพักตร์พระองค์ 
C                                                    Bb
ในความกังวลและสับสนเมื่อหัวใจหวั่นไหว 

Pre-chorus:
                  Em       Am             F
P: โปรดทรงสอน สิ่งไหนที่มีความหมาย 
                    Em                 Dm       G
สิ่งที่ข้าควรใส่ใจ.... ข้าจะเรียนรู้เชื่อฟัง 

Chorus:
               C Em        F                    G
C: เพื่อให้ข้าเป็นที่พอพระทัยพระองค์ 
        C  Em                Dm  G
ให้มั่นคง และไม่เดินหลงไป 
        F
จะสุขสมหรือพบวันลำบาก 
        Em              G  Am
ให้ข้ายอมจำนนสุดหัวใจ 
Dm        G                C(To Solo Am)
  ทำในสิ่งที่พระองค์ทรงนำ 

Midtro:
F | F / Dm / | Am / F / | Am | C | G |

Verse 2:
             C                  G               F
2: โปรดนำให้ข้าได้ยินเสียงของพระองค์ 
       C                            Bb
ท่ามกลางถ้อยคำที่สับสน อย่าให้ใจหวั่นไหว 

Solo:
G | F | C | Dm | Dm | F | G |

Tag:
  Dm           G                C
T: ทำสิ่งที่พระองค์พอพระทัย 

Outro:
C | F | F | Am | C | G | G |

เพลง : เป็นที่พอพระทัย | ผู้แต่ง ปัญญา ปคูณปัญญา | © W501