เพลง : พระองค์ยอมทิ้งความเป็นราชา   /   Key : G   จังหวะ : ช้า
Verse:
    G             D                  Em
1: พระองค์ยอมทิ้งความเป็นราชา 
         Bm                  C
พลีพระชนม์เพื่อคนอย่างข้า 
          G
ทนทุกข์และเจ็บปวด 
       Am7                       D
แทนคนที่พระองค์ทรงสร้างมา 
G              D                   Em
ทรงรับความผิดบาปน่าอายของข้า 
           Bm             C
พระองค์ตายและฟื้นอีกครา 
                           G
เมื่อทรงครอบครองบัลลังก์ 
  Am                      D
สวรรค์และโลกเชิดชูสรรเสริญ 

Chorus:
     G          D                Em
C: ข้าขอนมัสการ พระเจ้าของข้า 
                Bm            C
ยอมให้พระองค์หมดทั้งชีวา 
     A              Am7   D
ชั่วชีวิตและนิรันดร์ ข้ารักพระองค์ 
G                      D                  Em
พระองค์ทรงเป็นผู้เดียว ที่ตายเพื่อข้า 
      Bm               C
แลกชีวิตเพื่อ ข้าเป็นไท 
       A                     Am7                     D    G
ข้าจึงร้องเปล่งเสียงสรรเสริญแด่พระองค์เพียงผู้เดียว 

เพลง : พระองค์ยอมทิ้งความเป็นราชา | ผู้แปล Unknown | © Thankyou Music
Song : You Laid Aside Your Majesty | ผู้แต่ง Noel Richards | © Thankyou Music