เพลง : รักพระองค์ได้เทลงมา   /   Key : A   จังหวะ : เร็ว
Intro: | F#m | E | D |

Verse 1:
             D
1: เมื่อใจฉันอ่อนแอสับสน 
          F#m                    E
ไม่ได้ยินเสียงของพระองค์ 
        D
ฉันจะยืนในความสัตย์จริง 
       A           E/G#
แม้ยังไม่เห็นทาง 
      D
เมื่อพายุได้โหมเข้ามา 
            F#m                 E
เส้นทางเดินเบื้องหน้าสูงชัน 
        D
ฉันจะชูมือขึ้นสรรเสริญ 
     A              E/G#
ขอเชื่อพระองค์ 

Pre-chorus:
              Bm            C#m           E
P: ฉันคิดถึงพระคุณ ที่ทรงทำเพื่อฉัน 
            Bm            C#m         D
และทรงให้ชีวี ด้วยพระบุตรพระองค์ 

Chorus:
     A
C: รักพระองค์ได้เทลงมา 
      D
ประทานชีวาและให้เสรี 
Fm#m    E               D
นิจนิรันดร์ ฉันเป็นของพระองค์ 
     D
บนภูเขาสูงหรือหุบเหวลึก 
.
ยังร่ำร้องเตือนใจสำนึก 
   F#m       E           D
ว่านิจนิรันดร์ ฉันเป็นของพระองค์ 

Verse2:
                  D
2: เมื่อความหวังเติมเต็มจิตใจ 
       F#m                   E
ให้ได้เห็นตามพระสัญญา 
           D
ทรงยื่นพระหัตถ์แห่งพระคุณ 
     A         E/G#
สัมผัสหัวใจ 
          D
ฉันกระหายต้องการพระองค์ 
          F#m               E
จะถ่อมใจอยู่แทบพระบาท 
    D
ฉันจะชูมือขึ้นสรรเสริญ 
     A               E/G#
ขอเชื่อพระองค์ 

Bridge1:
                       A                D
B: เป็นของพระองค์ ของพระองค์ 
      F#m         E         D
ทุกเวลา เป็นของพระเยซู 

Bridge2:
          A
3: เป็นของพระองค์ นิจนิรันดร์ 
      D
เป็นของพระองค์ นิจนิรันดร์ 
      F#m                E    D
เป็นของพระองค์ ชั่วนิจนิรันดร์ 

เพลง : รักพระองค์ได้เทลงมา | ผู้แปล Thailand One Voice (TOV) | © Vineyard Music
Song : Love Came Down | ผู้แต่ง Brian Johnson, Jenn Johnson, Jeremy Riddle, Ian McIntosh, Jeremy Edwardson | © Vineyard Music