เพลง : ข้าจะทำ (100 พันล้าน)   /   Key : G   จังหวะ : ช้า
Intro:
| G | G | Bm | A |

Verse1:
    G                      Bm
1: ทรงสร้างทุกๆ สิ่งในปฐมกาล 
A                                 G  Bm  A
ก่อนจุดเริ่มต้นของห้วงเวลา 
G
พระองค์ตรัสในความมืด 
Bm
และจากความว่างเปล่า 
   A                        G  D/F# A
ก็เกิดมีความสว่างขึ้นมา 

Chorus:
                    D
C: คำตรัสพระองค์ 
                      Bm7             A
จักรวาลร้อยพันล้านได้เกิดขึ้นมา 
                                               D/F# G
ด้วยลมหายใจดาวใหญ่น้อยก็เป็นขึ้น....มา 
          Bm7              G                  D
ถ้าดวงดาวถูกสร้างให้สรรเสริญ ข้าจะทำ 
                              Bm7                A
จากสิ่งที่ทรงสร้าง ข้าเห็นพระทัยพระองค์ 
                                                    D/F#    G
ดวงดาวลุกโชติช่วงเปรียบเหมือนไฟแห่งพระคุณ 
   Bm7                           G               D
ถ้าทั้งสิ้นร้องสรรเสริญพระองค์ ข้าจะทำ 

| A | A | A | Bm |
| A | A | A | D/F# |

Verse2:
2: ทรงรักษาคำตรัส 
พระสัญญาพระองค์ 
เต็มด้วยความหมายในทุกถ้อยคำ 
เมื่อใดที่พระองค์ตรัส 
ทุกศาสตร์และทั้งสิ้น 
ต้องเดินตามเสียงของพระองค์ 

Chorus2:
3: คำตรัสพระองค์ 
ทุกสิ่งเป็นร้อยพันล้านก็เป็นขึ้นมา 
เสาะหาติดตามสิ่งที่ได้ทรงบัญชา 
ถ้าทั้งสิ้นเผยตัวตนพระองค์ ข้าจะทำ 
ในทุกๆถ้อยคำ ข้าเห็นพระทัยพระองค์ 
บนฟากฟ้างดงามเปรียบเหมือนภาพแห่งพระคุณ 
ถ้าทั้งสิ้นที่สร้างยังเชื่อฟัง ข้าจะทำ 

| D | D | D | Bm |
| A | A | A | D/F# |
| G | G | Bm | A5 Dsus2|
| G | G | Bm | A5 Dsus2|

Bridge:
              G                                        Bm  A
B: ถ้าดวงดาวถูกสร้างให้สรรเสริญ ข้าจะทำ 
       G                                      Bm  A
ถ้าภูเขากราบลงต่อพระองค์ ข้าจะทำ 
         G                                        Bm  A
ถ้าทะเลสรรเสริญความยิ่งใหญ่ ข้าจะทำ 
        G                                       Bm          A
ถ้าทุกสิ่งเกิดมาเพื่อยกพระนามพระองค์ ข้าจะทำ 

Bridge2:
4: ถ้าลมพัดไปตามที่บัญชา ข้าจะทำ 
ถ้าก้อนหินร้องเรียกในความเงียบ ข้าจะทำ 
ถ้าทุกเสียงสรรเสริญของเรายังคงไม่พอ 
เราจะยกเสียงร้องอีกร้อยอีกพันล้านครั้ง 

Instument:
| G | G | Bm | A | (REAPEAT)

Verse3:
5: พระเจ้าแห่งความรอด 
ทรงตามหาหัวใจ 
ท่ามกลางความพลาดพลั้งของตัวข้า 
ที่เนินเขาซึ่งได้ทรงสร้าง 
ผู้เป็นแสงสว่าง 
ถูกทอดทิ้งให้ตายอย่างเดียวดาย 

Chorus3:
6: คำตรัสพระองค์ 
ความพลั้งพลาดร้อยพันล้านลบเลือนหมดไป 
ที่ที่พระองค์ตายเพื่อข้าจะมีชีวิต 
ถ้าทรงทิ้งความตายไว้เบื้องหลัง ข้าจะทำ 
ข้าได้เห็นพระทัยพระองค์ในสิ่งที่ทำ 
ออกแบบทุกๆ ตอนด้วยสิ่งที่เรียกว่าความรัก 
ถ้าทรงยอมเชื่อฟังพระบิดา ข้าจะทำ 
แปดพันล้านหนทาง 
ข้าเห็นพระทัยพระองค์ 
เพราะทรงรักทุกคน 
พระองค์จึงทรงยอมตาย 
ถ้าทรงตายเพราะทรงรักพวกเขา ข้าจะทำ 

Tag:
             D                Bm                   A
T: จะทรงทำอีกร้อยอีกพันล้านครั้งเรื่อยไป 
                                     D/F#     G'
ความต้องการพระองค์ไม่มีสิ่งใดวัดได้ 
            Bm            G               D
พระองค์เป็นผู้เดียวที่ไม่ทอดทิ้งผู้ใด 

เพลง : ข้าจะทำ (100 พันล้าน) | ผู้แปล Hillsong ภาษาไทย | © Hillsong Music
Song : So Will I (100 Billion X) | ผู้แต่ง Joel Houston, Benjamin Hastings & Michael Fatkin | © Hillsong Music