เพลง : เปิดตาใจข้าเถิดพระองค์เจ้า(..บริ บริ)   /   Key : E   จังหวะ : เร็ว
Verse:
    E2
1: เปิดตาใจข้าเถิดพระองค์เจ้า 
B/D#
เปิดตาใจข้าเถิดพระองค์ 
          C#m7     A2         E2
ข้าอยากเห็นพระองค์ ข้าอยากเห็นพระองค์ 

Chorus:
                B               C#m7
C: เห็นพระองค์สูงยิ่งกว่าสิ่งใด 
A2                           Bsus
ส่องประกายพระสิริแห่งพระองค์ 
B                       C#m7
โปรดเทมาฤทธาและความรัก 
           F#m11       Bsus
เมื่อเราร้อง บริ บริ บริสุทธิ์ 

Bridge:
    E2
B: บริ บริ บริสุทธิ์ 
B/D#
บริ บริ บริสุทธิ์ 
C#m7        A2
บริ บริ บริสุทธิ์ 
          E2
ข้าอยากเห็นพระองค์ 


เพลง : เปิดตาใจข้าเถิดพระองค์เจ้า(..บริ บริ) | ผู้แปล Unknown | © Integrity's Hosanna! Music
Song : Open The Eyes of My Heart | ผู้แต่ง Paul Baloche | © Integrity's Hosanna! Music