เพลง : ศิโยน   /   Key : G   จังหวะ : เร็ว
Intro:
| D | G / A / | D | G / A / | Bm | G / A /
| D / Bm / | G / A / | Bm

Chorus: (2x)
            G  A   D
C: ฮาเลลู..ฮู้ว..ยา 
       G   A   Bm
ฮาเลลู..ฮู้ว..ยา 
       G   A   D         Bm
ฮาเลลู..ฮู้ว..ยา..ฮา..ฮา 
       G  A    Bm
ฮาเลลู..ฮู้ว..ยา 

Verse1:
          G         A             Bm
1: ในปฐมกาล พระองค์ทรงตรัส 
                  G          A          Bm
ให้สร้างแผ่นดิน แผ่นฟ้าแม่น้ำลำธาร 
           G        A        D  C#m  Bm
ทรงประทับอยู่บน พระบัลลังก์....นั้น 
           G        A             Bm
ผู้ครอบครอง สวรรค์และโลกา 

REPEAT [Verse > Chorus]

Verse2:
           G         A                  D  Bm
2: ข้าจะรัก พระองค์นั้นด้วยสิ้นสุดใจ 
      G           A               D
จะถวาย มอบกายเข้าต่อสู้โรมรัน 
         G       A              D  C#m  Bm
กับหมู่มาร ที่พระองค์นั้นเข้าประ....จัน 
              G       A            D  Bm
ความรอดนั้น ไม่นานคงมาถึงศิโยน 

Verse3:
           G                A                            Bm
3: ข้าจะร้อง สรร[ระ]เสริญเพียงพระนามพระองค์ 
        G         A      D
จะมั่นคง ด้วยรักที่ยิ่งใหญ่ 
        G          A                D  C#m  Bm
มอบถวาย แด่พระองค์ตราบสิ้นชีวา....วาย 
             G           A         Bm
หมดดวงใจ มอบถวายแด่พระองค์ 

REPEAT [Verse2 > Verse3] (2x)

End:
                 G           A          Bm
E: หมดดวงใจ มอบถวายแด่พระองค์ 

เพลง : ศิโยน | ผู้แต่ง Unknown | © Unknown