เพลง : จงสรรเสริญ   /   Key : A   จังหวะ : เร็ว
Intro: (2x)
    A
T: โว๊..โอ๊..โอ๊..โอ..โอ 
.
โว๊..โอ๊..โอ๊..โอ..โอ 
D
โว๊..โอ๊..โอ๊..โอ..โอ 
.
โว๊..โอ๊..โอ๊..โอ..โอ 

Verse1:
  A                 D/A
1: พระเจ้าผู้อัศจรรย์ 
                      A
พระเจ้าผู้ไม่ผันแปร 
                            D/A
แด่พระองค์ด้วยบทเพลง 
                           A
ยกใจสรรเสริญพระองค์ 

Instrument:
A / / / | D/A / / / | / / / /

Verse2:
  A                          D/A
2: ขอบคุณที่ทรงประทาน 
                    A
ทุกสิ่งที่ข้าฝันใฝ่ 
                          D/A
ข้ามอบด้วยใจสรรเสริญ 
.
นมัสการและโห่ร้อง 

Chorus1:
     A
C: สรรเสริญพระองค์ด้วยเครื่องดนตรี 
E
สรรเสริญร่วมกันทุกประชาชาติ 
F#m7
สรรเสริญร่วมกันทุกสิ่งทรงสร้าง 
    D
จงสรรเสริญ จงสรรเสริญ 

Verse3:
  A                       D/A
3: มองดูผู้ทรงพระชนม์ 
                        A
มองดูองค์พระเยซู 
                            D/A
แด่พระองค์ด้วยบทเพลง 
                            A
ยกใจสรรเสริญพระองค์ 

Instrument:

Verse4:
  A                          D/A
4: ขอบคุณที่ทรงประทาน 
                    A
ทุกสิ่งที่ข้าฝันใฝ่ 
                           D/A
ข้ามอบด้วยใจสรรเสริญ 
.
นมัสการและโห่ร้อง 

REPEAT [Chorus1]

Chorus2:
    A
5: สรรเสริญพระองค์ด้วยสุดดวงใจ 
E
สรรเสริญร่วมกัน คนในยุคนี้ 
F#m7
พระองค์เป็นหนทางแห่งความรอด 
    D
จงสรรเสริญ จงสรรเสริญ 

Interlude:
  A              E
6: จงสรรเสริญ จงสรรเสริญ 
F#m7        D
  จงสรรเสริญ จงสรรเสริญ 

Bridge: (3x)
    A
B: ส่องสว่าง ชั่วนิรันดร์และนิรันดร์ 
E
ส่องสว่าง ชั่วนิรันดร์และนิรันดร์ 
F#m7     D                    A  E
ส่องสว่าง ส่องสว่างทั่วโลกา 

REPEAT [Chorus1 > Chorus2 > Intro(2x)]

เพลง : จงสรรเสริญ | ผู้แปล Glory Music | © Hillsong Music Publishing
Song : Praise Him | ผู้แต่ง Matt Crocker, Nathan Finochio | © Hillsong Music Publishing