เพลง : ยาห์เวห์พระเจ้า   /   Key : C   จังหวะ : กลาง
Intro: Am | G | Fmaj7 | / / / / |

Verse:
     Am                 G                   Fmaj7
1: ทรงตรัสว่าจงนิ่งเสียและรู้ว่า เราคือพระเจ้า 
Am                       G                Fmaj7
ทรงตรัสว่าอย่ากลัวเลย เราอยู่กับเจ้า 
Am                    G                 Fmaj7
ทรงตรัสว่าจงร้องทูล เราจะช่วยเหลือเจ้า 
Am                    G              Fmaj7
ทรงตรัสว่าจงวางใจ เราจะนำเจ้าไป 

Chorus1:
                       C                  G
C: ยาห์เวห์พระเจ้า สถิตอยู่กับเรา 
                    Am7             Em7
ไม่ว่าหนแห่งใด สถิตอยู่กับเรา 
                  F                           G
ยาห์เวห์พระเจ้า ผู้ทรงฤทธิ์ยิ่งใหญ่ 
          Am7           Em7
ผู้อารักขาเรา ทุกวันเวลา 

Midtro: Am7 | G | Fmaj7 | / / / / |

REPEAT : [Verse > Chorus1]

Chorus2:
                      F                        G
2: ยาห์เวห์พระเจ้า จะทรงนำเราไป 
               Am7       Em7
ด้วยพระสิริ ด้วยรักนิรันดร์ 
                F               G
เราเชื่อวางใจ ในพระองค์ 
                     Am  Em7
ยาห์เวห์พระเจ้า 

Solo: | F | G | Am7 | Em7 |
         | F | G | Am7 | Em7 |
         | F | G |

Bridge: (2x)
  Am7                 G                    F | / / / / |
B: เราเชื่อและวางใจ ในพระสัญญา 
Am7              G                      F | / / / / |
  เพราะทรงซื่อตรงต่อเราเรื่อยไป 

REPEAT : [Chorus1 > Chorus2]

Outtro: | F | G | Am7 | Em7 | F | G | Am |

เพลง : ยาห์เวห์พระเจ้า | ผู้แต่ง ชูวงศ์ ทิวพฤกษา และ แบรนดอน ฮอฟแมน | © Ezekiel Rain Music
Song : Yahweh | ผู้แต่ง Chuwong Thewpruksa and Brandon Hoffman | © Ezekiel Rain Music