เพลง : ความดีของพระองค์ » Acts Music   /   Key : Ab   จังหวะ : กลาง
Intro:
| Ab / / Db | Ab / / / | Ab / / Db | Ab / / / |

Verse1:
                  Ab
1: ข้ารักพระองค์ 
          Db            Ab
โอพระเมตตาไม่มีสิ้นสุด 
Eb/G   Fm
ทุกวัน..เวลา 
        Db        Eb
ข้าอาศัยอยู่ในพระหัตถ์ 
                   Fm    Db
ตั้งแต่วินาทีที่ข้าตื่น 
                      Ab  Eb/G  Fm
จนข้าล้มตัวลงนอน 
       Db       Eb            Ab
ข้าจะร้อง ถึงความดีของพระองค์ 

Chorus:
     Db                                   Ab
C: หมดทั้งชีวิต พระองค์ทรงซื่อสัตย์ 
Db                                Ab     Eb
หมดทั้งชีวิต พระองค์ทรงดี แสนดี 
Db                          Ab  Eb/G  Fm
ทุกลมหายใจที่ยังคงมีอยู่ 
       Db       Eb           Ab
ข้าจะร้อง ถึงความดีของพระองค์ 

Verse2:
                   Ab
2: เมื่อข้าฟังคำ 
            Db                    Ab
พระองค์ทรง นำข้าให้พ้นภัย 
     Eb/G Fm
คืนไร้แสงไฟ 
            Db                Eb
พระองค์ทรง เคียงกายของข้า 
                              Fm
พระองค์ทรงเป็นพระบิดา 
Db                         Ab  Eb/G  Fm
  ทรงเป็นสหายของข้า 
    Db         Eb           Ab
ข้าได้อยู่ ในพระเมตตาพระองค์ 

REPEAT : [Chorus]

Bridge
     Ab/C              Db
B: ความดีของพระองค์จะตาม 
    Eb                  Ab
จะทรงติดตามเราไป 
Ab/C               Db
ความดีของพระองค์จะตาม 
    Eb                  Ab
จะทรงติดตามเราไป 
     Ab/C              Db
ข้ายอมวางชีวิต ให้เป็นตามพระทัย 
    Eb              Fm
ข้ามอบให้ทุกๆ สิ่ง 
Ab/C               Db
ความดีของพระองค์จะตาม 
    Eb                  Ab
จะทรงติดตามเราไป 

REPEAT : [Bridge]

Interlude:
| Ab / / Db | Ab / / / |

REPEAT : [Chorus]

เพลง : ความดีของพระองค์ » Acts Music | ผู้แปล Acts Music | © Bethel Music Publishing
Song : Goodness of God | ผู้แต่ง Jenn Johnson, Jason Ingram, Ben Fielding, Ed Cash, Brian Johnson | © Bethel Music Publishing