เพลง : สรรเสริญพระผู้ไถ่   /   Key : E   จังหวะ : เร็ว
Intro: Em7 | Em7 | Em7 | Em7 |
         Em7 | G | Am7 | B | Em7 | Em7 | B

Chorus:
         Em7                                   G
C: ฮาเล ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา 
    Am7                     B            Em7
ฮาเล ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา 

Verse1:
          Em7
1: พวกเรา มาร้องกันเถิด 
                                          G
ร่วมร้องสรรเสริญแด่พระผู้เป็นเจ้า 
      Am7
พระองค์เป็นผู้สร้างเรา 
.
พระประทานชีวิตให้เรา 
             B                      Em7
เราจึงคุกเข่า สรรเสริญพระองค์ 

Verse2:
2: จากใจที่แสนยินดี 
สุดแสนยินดีเพราะได้พบพระเจ้า 
ชีวิตหมดซึ่งซึมเซา 
ไม่มีใครจะสุขเท่าเรา 
เพราะองค์พระเจ้าเราจึงยินดี 

REPEAT : [Chorus]

Verse3:
3: หากใครได้พลาดพลั้งทำ 
เคยหลงเคยทำบาปและกรรมมาก่อน 
ขอจงรีบมาอ้อนวอน 
เพราะพระองค์ไม่เคยตัดรอน 
จงรีบอ้อนวอน ขอพรพระองค์ 

Verse4:
4: ด้วยรักจึงให้หนทาง 
ทรงมอบหนทางแก่ผู้คนทั่วหน้า 
พระองค์ประทานบุตรา 
พระเยซูเสด็จลงมา 
ทรงมอบกายา ช่วยเราทุกคน 

REPEAT : [Chorus]

Solo: Em7 | G | Am7 | B | Em7 | B

Verse5:
5: เมื่อมองที่ไม้กางเขน 
จึงได้พบเห็นความรักที่ยิ่งใหญ่ 
พระเยซูได้ทรงยอมตาย 
พระองค์ยอมพลีพระกาย 
พระโลหิตไถ่ พวกเราทุกคน 

Verse6:
6: วันที่สามทรงฟื้นจากตาย 
ทรงพร้อมอภัยแก่ทุกคนที่เชื่อ 
ผิดบาปกรรมจะไม่มีเหลือ 
กรรมทำมาจะไม่มีเหลือ 
เพราะเพียงเราเชื่อถือในพระองค์ 

REPEAT : [Chorus]

Verse7:
7: หากใครมาเชื่อพระองค์ 
มาพบพระองค์ชีวิตจะมีสุข 
แม้ทางข้างหน้ามีทุกข์ 
แม้หนทางจะพบความทุกข์ 
ชีวิตมีสุข เพราะพระองค์ดูแล 

Verse8:
8: โลกนี้เราอยู่ไม่นาน 
ชีวิตสักวันก็ต้องมีวันสุด 
พระองค์ทรงรักมนุษย์ 
เชื่อพระองค์ผู้ไถ่มนุษย์ 
เมื่อวันสิ้นสุดเข้าสวรรค์นิรันดร์เอย 

Outtro: Em7 | G | Am7 | B | Em7 | Em7 | B | Em7

เพลง : สรรเสริญพระผู้ไถ่ | ผู้แต่ง อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ | © W501