เพลง : พระสิริพระองค์เคลื่อนมา » TOV   /   Key : G   จังหวะ : กลาง
Intro: | G | C | Em | D

Verse:
                       G
1: เราเฝ้าคอยพระองค์ 
                   C
เราเฝ้าคอยพระองค์ 
                   Em
เราเฝ้าคอยพระองค์ 
                      D
อยู่ท่ามกลางพวกเรา 

Pre-chorus:
    G
P: เราจะยืนเฝ้าอยู่ในที่ประทับ 
G
เราจะยืนเฝ้าอยู่ในที่ประทับ 
C
พระสิริพระองค์เคลื่อนมา 
C
พระสิริพระองค์เคลื่อนมา 
Em
เราจะยืนเฝ้าอยู่ในที่ประทับ 
Em
เราจะยืนเฝ้าอยู่ในที่ประทับ 
D
พระสิริพระองค์เคลื่อนมา 
D
พระสิริพระองค์เคลื่อนมา 

Chorus:
                            G                          D
C: โปรดปลดปล่อยพระวิญญาณ เจิมให้ล้นใจ 
      Am
พระสิริเคลื่อนลงมา 
     C
พระสิริเคลื่อนลงมา 

Bridge1:
              G
B: เคลื่อนมา ให้มากขึ้น 
    D
สำแดง ให้มากขึ้น 
          Am
เคลื่อนมา ให้มากขึ้น 
               C
เติมเราล้นเต็มเปี่ยม 

Bridge2:
            G
2: ฉันไม่เคยพอในการทรงสถิต ทรงสถิต 
        D
ฉันไม่เคยพอในการทรงสถิต ทรงสถิต 
         Am
ฉันไม่เคยพอในการทรงสถิต ทรงสถิต 
C
ฉันต้องการอีก ฉันต้องการอีก 

Bridge3:
              G
3: ให้มากขึ้น ให้มากขึ้น 
          D
ให้มากขึ้น ให้มากขึ้น 
          Am
ให้มากขึ้น ให้มากขึ้น 
                 C
เต็มด้วยพระวิญญาณ 

Bridge4:
                G
4: องค์พระเจ้า ทรงประทานเสรี 
                    D
ทรงประทานเสรี สุขจนเต็มล้น 
            Am
องค์พระเจ้า ทรงประทานเสรี 
                    C
ทรงประทานเสรี สุขจนเต็มล้น 

เพลง : พระสิริพระองค์เคลื่อนมา » TOV | ผู้แปล Thailand One Voice(TOV) | © Forerunner Worship
Song : Shekinah/We Wait For You | ผู้แต่ง Caleb Culver, Cory Asbury, ... | © Forerunner Worship