เพลง : สร้างใหม่   /   Key : G   จังหวะ : กลาง
Intro: | G | G | G | C

Verse1:
          G
1: เมื่อวันที่ข้าได้พบพระคริสต์ 
                                C
ชีวิตก็ได้พบความสว่าง 
G                C              G
  จากคืนวันที่วนเวียนมืดมิด 
       C          G
ทรงเปิดตาให้ข้าพบหนทาง 

Pre-chorus:
                 Am                       Bm          G
P: อยากจะเป็นเหมือนพระองค์ มากขึ้นทุกวัน 
    C     D             G
ติดตาม เติบโต ชิดใกล้ 
             Am                Bm           G
อยากจะเป็นภาชนะที่ถูกปั้นจากภายใน 
        C                 Am          D / / | / /
ให้งดงาม และทรงใช้ตามพระทัย 

Chorus:
             G                   Bm    G
C: โปรดสร้างข้าใหม่ ชำระล้างใจ 
         C           D           G
สิ่งเก่าๆ ให้ล่วงไปไม่หวนคืน 
        G                      Bm                  G
โปรดนำข้าใกล้ เปลี่ยนแปลงหมดทั้งหัวใจ 
        C                D             G
ให้ข้ากลายเป็นคนใหม่ในพระองค์ 

Midtro: | G / / | / / / | C G /

Verse2:
  G                 C          G
2: จะรับใช้พระองค์ทั้งชีวิต 
.                                   C
ด้วยนิมิตที่ทรงเรียกข้ามา 
G
  ประกาศไปถึงความรักพระคริสต์ 
    C              D           G
ให้แผ่นดินเต็มด้วยพระสิริ 

Bridge:
            Bm      C       D        G
B: จะไม่หันกลับไป ไม่ว่าอย่างไร 
               C  G          D
จะเชื่อวางใจ ในนามเยซู 
               G
จากทาสสู่ไท ข้ารับการไถ่ 
C                            G   D
โดยรักยิ่งใหญ่ในพระองค์ 

เพลง : สร้างใหม่ | ผู้แต่ง จริยา มุ่งวัฒนา | © W501
Song : Renew | ผู้แต่ง Jariya Mungwattana | © W501