เพลง : ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง   /   Key : F   จังหวะ : เร็ว
Verse1:
    Dm   F                  Dm
1: ชี..วิตเราพระเจ้าทรงสร้าง 
           F                    Dm
เป็นหนทางให้ไปสู่สวรรค์ 
                Em        Dm
ความการุณ พระคุณ พระธรรม 
       Em
สมควรเราท่านสรรเสริญโมทนา 
       Gm        Dm            Am         Dm
พระบิดา พระบุตรา พระวิญญาณอันเลิศล้ำ 
 Gm            C       Gm
พรพระองค์ที่ทรงบันดาล 
          AM                       Dm
ให้เป็นประจำ ชื่นฉ่ำในฤทธิ์เดชา 

Chorus:
      Dm          C      Dm
 C: ในพระนามพระเยซู 
              C        Dm
ทรงเอ็นดูชาวประชา 
        F                 Dm
ความบาปที่เราเคยทำ 
F         Gm              Dm
เป็นประจำ พระองค์ทรงไถ่ 
       Am Dm F   Gm    C   Dm
แม้ซิมีมลทิน ไผดูหมิ่นก็ช่างไผ 
      Gm            F          Dm
พระองค์ทรงชัย อภัยพวกเรา 
 Gm                   F        Dm
ความซึมเศร้าพวกเราหายไป 

Verse2:
2: จะมีใครที่ไหนกันเล่า 
นำพวกเราช่วยประชาให้รอดพ้น 
โดยความดี ไม่มีสักคน 
ที่จะช่วยตนให้หลุดพ้นจากความตาย 
ไม่มีวัน จะหลุดหายจากความตายไปได้เลย 
พระเยซูเป็นผู้ชดเชย 
น้ำคำพร่ำเอ่ยไม่เคยลืมเลยพวกเรา 

เพลง : ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง | ผู้แต่ง Unknown | © ทีมงานส่องสว่า