เพลง : เปลี่ยนใจของข้า | Footprints   /   Key : G   จังหวะ : เร็ว
Tag:
    Gsus           D          C              Gsus  Dsus
T: เปลี่ยนใจของข้า ให้สะอาดและบริสุทธิ์ 
Gsus            D      C                           Gsus  Dsus
โปรดเจิมด้วยไฟ ในพระวิญญาณแห่งพระองค์ 

Chorus:
     Gsus           D          C              Gsus  Dsus
C: เปลี่ยนใจของข้า ให้สะอาดและบริสุทธิ์ 
Gsus            D      C                           Gsus  Dsus
โปรดเจิมด้วยไฟ ในพระวิญญาณแห่งพระองค์ 
Gsus                       D           C              Gsus  Dsus
ผ่านมา ผิดพลั้งพลาดไป ไม่สนใจในน้ำพระทัย 
Gsus                         D           C                 Gsus
ผ่านมา ก็ผ่านแล้วผ่านไป เริ่มต้นใหม่ ในรักพระองค์ 

Verse:
  Em    Gsus  Am         C
1: ขอรักมั่นคง ดำรงภายใน 
Em            G     C             Bb  C  A7
ได้โปรดพระองค์ ตามน้ำพระทัย 

REPEAT : [Chorus > Verse > Chorus > Tag(3x)]

เพลง : เปลี่ยนใจของข้า | Footprints | ผู้แต่ง Footprints | © Footprints