เพลง : อินทรีเหินฟ้า   /   Key : C   จังหวะ : กลาง
Intro: Em | C / D / | Em | C / D / | Em |

Verse1:
     C              D           Em
1: แต่เก่าก่อน อ่อนกำลังดังห่านบิน 
C          D                 G
พยายามตามเนื้อหนัง พังภินท์ 
C             D
ครั้นประสบพบพระคริสต์ 
Bm                    Em
ฤทธิ์พระวิญญาณซ่านชีวี 
C              D        Em
บังเกิดใหม่ได้พลังดั่งนกอินทรี 

Verse2:
2: เฝ้าใกล้ชิด องค์พระคริสต์ทรงฤทธา 
จึงแข็งแรงกล้าแกร่งเกิน เหินฟ้า 
พระเจ้าเพิ่มเสริมเวคิน 
บินสูงล้ำด้วยกำลังใหม่ 
สู่ฟ้ากว้างร่วมกันสร้างอย่างพระทัย 
สู่ฟ้ากว้างร่วมกันสร้างอย่างพระทัย 

Chorus:
Em       C       G
C: ดังนกอินทรี มีตามองสุดว่องไว 
          C    D            Em
เป้าชัดเจน มิเบี่ยงเบนเห็นแต่ไกล 
C            D                            Em
ลมพัดมา พาปีกต้านหาญทยานสู่เวหา 
C              D      Em       | C / D / | E
พึ่งภูมินทร์ อินทรีแห่งนภา 

Bridge:
    E
B: วางใจพระบุตรา เราบินสูงบนฟ้า 
.
เราบินสูงบนฟ้า เราบินสูงบนฟ้า 
E
ตาจับจ้องมองดู พระเยซูราชา 
.
อินทรีย์แห่งนภา อินทรีแห่งนภา 
E
เราจะเหินฟ้า เราจะเหินฟ้า 
.
เราจะเหินฟ้า เราจะเหินฟ้า 

Midtro: C / D / | Em |

Verse3:
3: ทรงฝึกข้ากล้าหาญฮึก ฝึกบินร่อน 
กวนเรือนรังพังที่มั่น สั่นคลอน 
ตกลงมาข้าถลา 
หวาดผวาตระหนกตกใจ 
ปีกสองข้างกางช้อนรับ ข้าฉับไว 

Verse4:
4: สาธุการแด่พระเจ้า แห่งฟากฟ้า 
ผู้ทรงไถ่ให้ข้ารอด รักษา 
ข้าอิ่มโอษฐ์โปรดประทาน 
ทิพย์อาหารตลอดชีวี 
วัยหนุ่มข้าจึงกลับมา ดั่งนกอินทรี 
วัยหนุ่มข้าจึงกลับมา ดั่งนกอินทรี 

REPEAT : [Chorus > Bridge(2x)]

End: (2x)
     E
E: เราจะเหินฟ้า เราจะเหินฟ้า 
.
เราจะเหินฟ้า เราจะเหินฟ้า 

เพลง : อินทรีเหินฟ้า | ผู้แต่ง Unknown | © Unknown