เพลง : อยู่ใกล้พระองค์ » HOG   /   Key : A   จังหวะ : ช้า
Intro: | A | Dm | A | Dm |
         | C#m | F#m | Bm | E | Dm |

Verse1:
    A          C#m
1: ผู้ไถ่ชีวิตข้า 
         Em                A           D
ข้าวางใจพระองค์ ในทุกเวลาที่มืดมน 
     Bm          E
พบสันติสุขในใจ 
  C#m          F#m
ที่ลี้ภัยยามสิ้นแรง 
     Bm                                E    Dm
ข้าเชื่อวางใจ เมื่อข้าเผชิญทุกข์ภัย 

Verse2:
    A                     C#m
2: ไม่เปลี่ยน ไม่ผันแปร 
              Em                  A             D
เปี่ยมด้วยพระสิริ ทรงยกชูข้าด้วยพระหัตถ์ 
  Bm                   E
มีแสงพระองค์ส่องทาง 
       C#m         F#m
และเติมใจข้าทุกวัน 
Bm                                        E
เป็นนิจนิรันดร์ ข้าขอยินยอมพระองค์ 

Chorus:
              A                C#m
C: หมดชีวิต ข้าขอสรรเสริญ 
      F#m       Em               A
พระเยซูเป็น ผู้เดียวที่ข้าต้องการ 
               D                  E
ทั้งสิ้นดวงใจเป็นของพระองค์ 
           C#m   F#
พระผู้ไถ่ลํ้าเลิศ 
Bm                                     E
ใครจะยืนอยู่กลางระหว่างสองเรา 
A                 C#m
มีชีวิต เพื่อยกพระนาม 
   F#m                        Em       A
จะถวายพระเกียรติ มอบชีวิตเพื่อบูชา 
        D     E       C#m   F#
นําข้าสูงขึ้น ลึกลงยิ่งกว่า 
     Bm          E          A
ขอเพียงได้อยู่ใกล้พระองค์ 

Tag:
    A                 C#m
T: มีชีวิต เพื่อยกพระนาม 
   F#m                        Em       A
จะถวายพระเกียรติ มอบชีวิตเพื่อบูชา 
        D     E       C#m   F#
นําข้าสูงขึ้น ลึกลงยิ่งกว่า 
     Bm          E          A
ขอเพียงได้อยู่ใกล้พระองค์ 

End:
            D     E       C#m   F#
E: นําข้าสูงขึ้น ลึกลงยิ่งกว่า 
     Bm          E          A
ขอเพียงได้อยู่ใกล้พระองค์ 

เพลง : อยู่ใกล้พระองค์ » HOG | ผู้แปล House of Glory Church | © City Harvest Church
Song : Be With You | ผู้แต่ง Sendy Stapvina | © City Harvest Church
Remark : Original Song: Selalu Menyembahmu(Indonesia)