เพลง : ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก   /   Key : Db   จังหวะ : กลาง
Verse1:
    Db                               Ab Db
1: ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกัน..อีก 
Gb                               Db
เฝ้ารักษาปกป้องประคองท่าน 
Ab                        Db
ทรงบันดาลแต่สุขเกษมศานต์ 
          Gb Db               Ab7  Db
ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกัน....อีก 

Chorus:
                              Gb
 C: จนเราเจอ จนเราเจอ 
          Db                 Ab
 จนเราเจอ ที่บาทพระเจ้า 
         Db           Gb
จนเราเจอ จนเราเจอ 
          Db                     Ab7  Db
ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกัน....อีก 

Verse2:
2: ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก 
ขอพระองค์ปกป้องคุ้มครองท่าน 
และทรงโปรดทุกวันมีอาหาร 
ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก 

Verse3:
3: ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก 
ถ้าความบาปรบกวนท่านมากมาย 
ขอพระหัตถ์พระองค์ทรงคุ้มภัย 
ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก 

Verse4:
4: ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก 
ให้ความรักดำรงทุกเวลา 
แม้ความตายจะมาอยู่ตรงหน้า 
ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก 


เพลง : ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก | ผู้แปล Unknown | © Public Domain
Song : God Be with You Till We Meet Again | ผู้แต่ง Jeremiah Eames Rankin | © Public Domain