เพลง : ไม่มีหว่างเขามืดเมื่อพระเยซูมา   /   Key : F   จังหวะ : กลาง
Verse1:
          F                           Bb
1: ไม่มีหว่างเขามืดเมื่อพระเยซูมา 
      F                           C
ไม่มีหว่างเขามืดเมื่อพระเยซูมา 
          F                         Bb
แต่เป็นวันรุ่งเรือง เมื่อพระเยซูมา 
C F        F/C  C7  F
จะรวมเราไป....ส....วรรค์ 

Chorus:
        F
C: จะรวมเราไปสวรรค์ 
              C G  C
จะรวมเราไปส..วรรค์ 
       F                           Bb
 ไม่มีหว่างเขามืดเมื่อพระเยซูมา 
   F         F/C  C7  F
จะรวมเราไป....ส....วรรค์ 

Verse2:
2: ไม่มีทุกข์โศกเศร้าเมื่อพระเยซูมา 
ไม่มีทุกข์โศกเศร้าเมื่อพระเยซูมา 
แต่เป็นวันชมชื่น เมื่อพระเยซูมา 
จะรวมเราไปสวรรค์ 

Verse3:
3: ไม่มีการร้องไห้เมื่อพระเยซูมา 
ไม่มีการร้องไห้เมื่อพระเยซูมา 
แต่จะรับพระพรเมื่อพระเยซูมา 
จะรวมเราไปสวรรค์ 

Verse4:
4: ไม่มีความป่วยไข้เมื่อพระเยซูมา 
ไม่มีความป่วยไข้เมื่อพระเยซูมา 
แต่จะรับควมสุขเมื่อพระเยซูมา 
จะรวมเราไปสวรรค์ 

Verse5:
5: จะมีเพลงต้อนรับเมื่อพระเยซูมา 
จะมีเพลงต้อนรับเมื่อพระเยซูมา 
และประชุมรื่นเริงเมื่อพระเยซูมา 
จะรวมเราไปสวรรค์ 

เพลง : ไม่มีหว่างเขามืดเมื่อพระเยซูมา | ผู้แปล Unknown | © Public Domain
Song : There'll Be No Dark Valley | ผู้แต่ง William O. Cushing, Ira D. Sankey | © Public Domain