เพลง : แท่นบูชา   /   Key : A   จังหวะ : ช้า
Intro: A | D |

Verse1:
     A                F#m7              D
1: ข้าเข้ามา ต่อหน้าบัลลังก์ ของพระบิดา 
      Bm7             E                 A
โดยพระเมตตา ข้าเข้ามาหาพระองค์ 
    A                       F#m7             D
ข้าถ่อมกายลง แทบเบื้องพระบาท นมัสการ 
      Bm7              E                   A    E
ด้วยจิตวิญญาณ ข้าร้องทูลต่อพระองค์ 

Chorus:
         A                        A/C#         D             A/C#
C: ให้เสียงสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาที่พอพระทัย 
  Bm7           E/G#          Asus  A    E/G#
ถวายชีวิตของข้าอยู่ในพระทัยพระองค์ 
    F#m7                               Bm7
ให้แท่นบูชาแห่งนี้ เป็นของพระองค์ผู้เดียว 
      Esus                E             Asus   A
ด้วยวิญญาณข้าเปล่งเสียง นมัสการพระองค์ 

Verse2:
    A                   F#m7              D
2: ที่กางเขน ทรงสิ้นพระชนม์ เป็นเครื่องบูชา 
      Bm7            E                       A
ทรงไถ่เรามา จากหนทางแห่งความตาย 
    A           F#m7             D
ไม่มีสิ่งใด ที่ข้าจะมอบ ตอบแทนพระองค์ 
       Bm7           E                        A    E
นอกจากชีวิต และเสียงสรรเสริญพระองค์ 

Bridge:
                C#m7                          F#m7
B: ขอมอบวางทั้งสิ้นที่มี ต่อหน้าพระพักตร์ขององค์ราชา 
         C#m7                            F#m7
ทุกสิ่งในชีวิตของข้า ทุกความใฝ่ฝัน ความปรารถนา 
     Fmaj7                          C/E
ขอไฟพระองค์เทลงมา ชำระข้าให้บริสุทธิ์ 
    Dm7                                       Esus  E
ทั้งกาย และจิตวิญญาณ เมื่อข้าสรรเสริญ 

Tag:
        F#m7                               Bm7
T: ให้แท่นบูชาแห่งนี้ เป็นของพระองค์ผู้เดียว 
      Esus                E             Asus   A
ด้วยวิญญาณข้าเปล่งเสียง นมัสการพระองค์ 

เพลง : แท่นบูชา | ผู้แต่ง เมธา เกรียงปริญญากิจ | © W501
Song : Altar(..of My Life) | ผู้แต่ง Mehta Kriengparinyakij | © W501