เพลง : โนเอล (ราชาแห่งอิสราเอล)   /   Key : D   จังหวะ : กลาง
Verse:
    D         F7        Em               A
1: ที่ในโรงนา เป็นที่ประสูติพระเยซู 
D        F7            Em                     A
อิมมานูเอล เราสรรเสริญด้วยความยินดี 
D       F7               Em                    A
องค์บริสุทธิ์ ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า 
                      Em                    A
ชาวโลกร้องว่า เชิญเข้ามาร่วมกันสรรเสริญ 

Pre-chorus:
    G                   D
P: ทรงครอบครองอยู่นิรันดร์ 
Em                A
ทรงพระนามว่าเยซู 
G           F#m
ถ่อมหัวใจจากเบื้องบน 
Em                             A
ลงมาตายเพื่อเราบนกางเขน 

Chorus:
         D       F7       G        D
C: โนเอล โนเอล โนเอล โนเอล 
Em           D          Em         D
พระทรงบังเกิด ราชาแห่งอิสราเอล 
               F7      G        D
โนเอล โนเอล โนเอล โนเอล 
Em           A         D
สรรเสริญราชา แห่งอิสราเอล 

เพลง : โนเอล (ราชาแห่งอิสราเอล) | ผู้แปล Unknown | © Hispop / CCMHUB
Song : Noel (The King Of Israel) | ผู้แต่ง 최종환(Choi Jong Hwan) | © Hispop / CCMHUB
Remark : Original Song: 노 엘 Noel (The King Of Israel)​(Korean) // https://www.youtube.com/watch?v=DYOCMbioB4U