เพลง : เชิญพระองค์กลับมา » BR   /   Key : C   จังหวะ : ช้า
Intro:
| C / / / | Em / / / | Am / / / | F / / / |
| C / / / | Em / / / | Am / / / | F / / / |

Verse 1:
                 C              Em
1: ราชาพระสิริ พระเมษ..โปรดก 
           Am Am7  F
เจ้าบ่าวที่....รัก.. ผู้ทรงครอบครองอยู่ 
        C                 Em
บุตรมนุษย์ พระบุตรพระเจ้า 
        Am G   F
เป็นสหายที่รักของข้า 

Pre-chorus:
Dm7                     G
ดวงใจข้าร้องเรียกที่รัก 
Dm7                  Dm G
ดวงใจข้าร้องเรียกที่....รัก 

Chorus:
     C               Em
C: เชิญพระเยซูมา 
      Am                                    F
เชิญพระวิญญาณเเละเจ้าสาวร้องว่า 
                 C
ทรงเป็นรากของเจสซี 
      Em
องค์พระเจ้านิรันดร์ 
Am      G           F
เชิญพระองค์กลับมา 

Instrument1:
| C / / / | Em / / / | Am / / / | F / / / |
| C / / / | Em / / / | Am / / / | F / / / |

Verse 2:
             C                     Em
2: ผู้ไถ่ที่ชอกชํ้า ผู้เลี้ยงที่เเสนดี 
        Am Am7    F
ผู้ทรงบารมี.. องค์สันติราช 
           C                      Em
ทรงฟื้นพระชนม์ เป็นเเสงสว่าง 
              Am  G         F
คือพระเยซูผู้พิชิตความตาย 

REPEAT : [Pre-chorus > Chorus > Pre-chorus(4x)]

Instrument2:
| F / / / | Dm / / / | Am / / / | Em / / / |

Bridge: (2x)
  F
B: ขอทรงเสด็จมาจากสวรรค์ 
Dm
  นี่คื่อเสียงเรียกร้องจากพวกเรา 
Am
  พระวิญญาณพระเจ้าทรงเคลื่อนอยู่ 
Em   C                F
  เชิญพระองค์กลับมา 

Tag:
  Dm                      Am  Em
T: เชิญพระองค์กลับมา 
          C               F
  เชิญพระองค์กลับมา 
Dm                     Am  Em
  เชิญพระองค์กลับมา 

REPEAT : [Bridge(3x) > Tag > Chorus(2x)]

เพลง : เชิญพระองค์กลับมา » BR | ผู้แปล BrightRomance Worship(BR) | © Jesus Image Publishing Designee
Song : Come Lord Jesus Come | ผู้แต่ง Dominique Hughes, John Wilds, Michael Koulianos | © Jesus Image Publishing Designee